AKTUELNO

Čovek ne može da crpe svoj život iz prolaznog, nego isključivo iz zajednice sa Bogom, rekao je partijarh srpski Porfirije u besedi nakon svete arhijerejske liturgije koju je danas, na praznik ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim - Cveti, služio u Sabornoj crkvi u Beogradu.

"Gospod Isus Hristos ide pobedonosno i trijumfalno kroz Galileju ka Judeji i prolazi kroz Vitaniju. I kroz tu priču vidimo da u životu Hristovom ništa nije slučajno, a isto tako ni u našim životima ništa nije slučajno", rekao je patrijarh Porfirije.

Foto: Tanjug/Srpska Pravoslavna crkva/Dragan S. Tanasijević

On je naglasio da je u Vitaniji Gospod vratio u život Lazara koji je već četiri dana bio mrtav.

"Hristos je namerno sačekao četiri dana dok nije došao ka svom prijatelju koji je već bio umro. Cilj tog čina bio je u tome da se svi uvere da je on zaista mrtav da neko ne bi posumnjao u taj čin. A Gospodnji plač nad umrlim prijateljem potvrda je nama da smrt nije nešto što je prirodno, nije nešto što nam je od Boga dato", poučio je patrijarh Porfirije.

Foto: Tanjug/Srpska Pravoslavna crkva/Dragan S. Tanasijević

Partijarh je podsećajući na reči Novog zaveta rekao da je narod u Jerusalimu Hrista dočekao oduševljeno smatrajucjhi da je on očekivani mesija.

"Ali oni su čekali velikog vojskovođu da pokori sve narode sveta. Očekivali su mesiju kao zemaljskog cara uz pomoć koga oni treba da upravljaju svetom. Međutim, na iznenađenje svih, došao je mesija ne uz trube i fanfare nego na skromnom magaretu. Time je Gospod Hristos pokazao da je bog stvorio čoveka po svojoj slici i prilici kao slobodno biće da bi čovek slobodno odgovorio na beskrajnu ljubav i milosrđe Božje", naglasio je partijarh.

Foto: Tanjug/Srpska Pravoslavna crkva/Dragan S. Tanasijević

Patrijarh srpski Porfirije je zaključio da na taj način čovek odgovara na ljubav koja spasava čitav svet i spasava sve ljude, ali ne nasilno, i ne tako što se spasenje nameće, nego tako što se ono ljubavlju i verom usvaja.