AKTUELNO

Sa primenom ove odluke počinje se 24. jula u ponoć.

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić pozdravila je današnju odluku Vlade kojom je usvojila Zaključak o davanju saglasnosti za priznavanje potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv Kovid-19 i potvrda o preležanoj bolesti, prilikom ulaska određenih stranih državljana u Srbiju.

- Devizni priliv od turizma povećan je za 29,3 odsto u odnosu na prošlu godinu. Novom odlukom Vlade možemo da očekujemo još veći priliv stranih turista, samim tim uspešnu turističku sezonu i značajnu ekonomsku dobit - istakla je Matić.

Lica koja poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji koje izdaju navedene države: Gruzija, Kraljevina Monako, Republika Kipar, Republika Liban, Republika Moldavija, Republika San Marino, Republika Tunis, Republika Hrvatska, Slovačka Republika mogu da uđu u Srbiju sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji od subote, 24. jula u 00:00 časova.

U najskorije vreme se očekuje da i građanima Republike Jermenije, Sirijske Arapske Republike i Arapske Republike Egipat bude omogućen ulazak u Srbiju samo da potvrdom o potpunoj vakcinaciji.

Liberalizacija ulaska u zemlju se ogleda i u tome što je za 16 zemalja doneta odluka da se dozvoli ulaz licima koja imaju potvrdu o preležanoj bolesti Kovid -19, pozitivan PCR ili antigen test, od kog nije prošlo manje od 14 dana ili više od 6 meseci.

Primena za svih 16 zemalja počinje u subotu, 24. jula u 00:00 časova, a zemlje koje su obuhvaćene su: Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Kneževina Andora, Kraljevina Španija, Republika Austrija, Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika San Marino, Republika Slovenija, Republika Tunis, Republika Turska, Republika Hrvatska, Rumunija, Savezna Republika Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Švajcarska Konfederacija, Kraljevina Danska.

Autor: