AKTUELNO

Rok za uplatu četvrte rate ovogodišnjeg poreza na imovinu u Srbiji ističe u ponedeljak, 15. novembra.

Taj porez plaćaju građani, preduzetnici i pravna lica a prikupljaju ga lokalne samouprave. Porez na imovinu se plaća u četiri godišnje rate, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja je 11 odsto godišnje. Građani koji ne poštuju propisane rokove za plaćanje poreza na imovinu mogli bi biti kažnjeni sa 50.000 dinara za svaki kvartal za koji nije plaćena rata poreza.

Foto: Tanjug/Dušan Aničić, Pink.rs, Unsplash, Tanjug/Sava Radovanović

"Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka", saopštili su u Sekretarijatu i dodali da se obveznici za sve dodatne informacije mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od osam do 14 sati, osim srede, kada se mogu obratiti od osam do 18.30.

Inače, zakon je definisao i mogućnost zastarevanja naplate duga po osnovu poreza na imovinu koji zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Ovde govorimo o takozvanoj relativnoj zastarelosti, koja se prekida svakom radnjom Poreske uprave preduzetom protiv poreskog dužnika.

#Porez