AKTUELNO

Rok za plaćanje prve rate poreza na imovinu je 14. februar, podseća gradska sekretarka za javne prihode u Beogradu Violeta Nićiforović.

Porez na imovinu prikupljaju lokalne samouprave i izmiruje se u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra. Imajući u vidu da rok za plaćanje prve akontativne rate na ime godišnjeg poreza na imovinu za 2022. godinu dospeva 14. februara, to jest na dan kada nadležni organ radi, rok za plaćanje poreza se ne pomera, naglasili su iz Sekreterijata za javne poslove.

Poštovanjem navedenih rokova za uplatu poreza na imovinu ne obračunava se kamata za neblagovremeno plaćene ili neplaćene poreze, tako da moment dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu nema posledica na građane.