AKTUELNO

Ministar finansija Siniša Mali odgovara na Instagramu na pitanja vezana za pomoć mladima u iznosu od 5.000 dinara.

-Prijavljivanje će se odvijati od 1. do 15. decembra 2022. godine, elektronski preko portala Uprave za trezor- odgovorio je ministar Siniša Mali na pitanje kad počinje prijava.

Foto: Instagram.com/mali_sinisa

-Potrebno je da se prijave svi (koji ispunjavaju uslove), osim primaoca novčane socijalne pomoći i lica u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija- odgovorio je ministar Siniša Mali na pitanje o prijavljivanju za pomoć.

Foto: Instagram.com/mali_sinisa

-Pravo ostvaruju osobe od navršenih 16 do navršenih 29 godina života, na dan stupanja na snagu zakona koji reguliše ovo pitanje – odgovorio je ministar Mali na pitanje od koliko godina mladi imaju prava na pomoć.

Autor: