AKTUELNO

Povodom obeležavanja Svetskog dana autizma, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, po prvi put u našoj prestonici organizovaće “Nedelju autizma” od 1. do 9. aprila.

Ove godine, prvenstveno na inicijativu roditelja pacijenata i udruženja, a uz podršku Instituta za javno zdravlje Srbije Batuta i Ministartsva zdravlja, Klinika organizuje Nedelju autizma, kako bi pružila podršku ovoj deci i porodicama I prenela svoja iskustva i nova znanja kolegama i svima onima koji se bave autizmom”, rekao je specijalista dečje i adolescentne psihijatrije Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Dejan Stevanović.

Prema njegovim rečima, 1. aprila u organizaciji Udruženja roditelja dece obolele od autizma u pešačkoj zoni Knez Mihailove ulice od Palate Albanija do Kalemegdana planirano je da na tri lokacije budu postavljeni štandovi na kojima će se deliti plavi baloni sa sloganom „Da li vidiš moje plavo“ uz učešće predstavnika udruženja i roditelja.

"Već 2. aprila smo organizovali senzorno - inkluzivnu igraonica u parku Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu. Četvrtog aprila vršimo kontinuiranu medicinsku edukaciju u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, namenjena pedijatrima Domova zdravlja, zatim petog aprila otvorena vrata za roditelje „Pitaj me o autizmu“ i za sam kraj 9. aprila u 17 časova je nastup nacionalnog inkluzivnog hora „ISON“ Novi Sad, inkluzivnog hora hrama Svetog Georgija, u prostorijama Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd”, rekao je Stevanović.

On je naglasio da u Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, od sve pregledane i lečene dece sa neurorazvojnim, mentalnim ili bihejvioralnim poremećajima, oko 15 odsto ima autizam.

"Klinika, oslanjajći se na tri decenije dugu tradiciju i iskustvo, sada primenjuje multimodalni multidisciplinarni pristup dijagnostikovanju i lečenju autizma. To znači da mi pratimo holistički pristup svakom detetu od same dijagnoze, pa sve do pružanja usluga usmerenih na tretman, gde su ukljućeni specijalisti iz raznih oblasti. Klinika je prošle godine otišla korak dalje, osnujući Centar za autizam kojim je omogućen dodatno personalizovani pristup usmeren na potrebe svakog deteta i njegove porodice, prvenstveno sa ciljem pružanja pouzdanih informacija o tretmanima u domenu habilitacije, edukacije, psihoterapije, primene lekova, ali i somatske medicine i savetovanja roditelja u prevazilazenju ličnih poteškoćama”, rekao je Stevanović.

Takođe, kako je naveo, Klinika je uključena u formiranje Registra dece sa semtnjama u razovoju, edukacije roditelja, pedijatara i vaspitaa, ali i niz istraživanja koje se odnose na autizam sa drugim institucijama u zemlji i inostranstvu.

Poremećaj iz spektra autizma, ili autizam kako ga i dalje zovemo karakterišu perzistentni deficiti u socijalnoj interakciji i komunikaciji, kao i niz ograničenih, ponavljajućih i nefleksibilnih obrazaca ponašanja, interesovanja ili aktivnosti. Međutim, to je vrlo heterogen poremećaj u pogledu ispoljenosti ovih simptoma, pridurženih neurorazvojnih i socioemocionalnih poteškoća, odgovora na lečenje i ostalih ishoda u funkcionisanju. Tako da mi dana zapravo gogovriomo super-spektaru koga čini više različitih spekatara poremećaja i poteškoća. Po poslednjim analizama na svetskom novou 1 na 100 dece do 18 godina ima autizam”, rekao je Stevanović.

Naglasio je da je njihov tim dostupan 24 časa svakog dana u nedelji cele godine, i zakazivanjem preko pedijatra se vrlo brzo i lako može doći do te klinike.

"Smatramo da jedino dostupnošću i otvorenim pristupom sa više strana se može obezbediti adekvatno lečenje, pomoć i uključivanje ove dece i osoba u naše društvo”, rekao je Stevanović.

#Autizam

#Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu