AKTUELNO

Službe za katastar nepokretnosti zabeležile su rast radne uspešnosti u prvom kvartalu 2023. godine u odnosu na isti period lane.

Službe za katastar nepokretnosti zabeležile su rast radne uspešnosti u prvom kvartalu tekuće u odnosu na isti periodprošle godine. Rezultati pokazuju da je 44 odsto službi za katastar prevazišlo očekivanja, a 56 odsto službi ispunilo je zadate ciljeve, objavljeno je u Izveštaju o vrednovanju radne uspešnosti za ukupno 162 katastarske službe koji je javno dostupan na sajtu Republičkog geodetskog zavoda.

Prvo mesto po efikasnosti na nivou Srbije dele katastri u Nišu i Novom Sadu sa ocenom 3,99 od maksimalnih 4,00. To je izuzetan uspeh jer su ovo službe koje ispunjavaju zahteve tržišta nepokretnosti dva velika grada i ranijih godina su se susretale sa velikim izazovima u svom radu. Najuspešniji region u prvom kvartalu 2023. godine je Vojvodina sa 54.647 rešenih upravnih predmeta. Čak 81% vojvođanskih službi za katastar nepokretnosti je prevazišlo zadate ciljeve.

Do 31. marta 2023. broj rešenih predmeta u katastru se povećao, sa približno istim prosečnim brojem zaposlenih, pa je u ovom kvartalu prosečna ocena rezultata rada katastrskih službi za celu Srbiju 3,43 od maksimalnih četiri. Prošle godine u istom periodu ta ocena je bila 3,36. Ovaj pozitivni trend potvrđuje ispravnost preduzetih koraka u domenu reforme katastra sa ciljem da se obezbedi efikasnija i kvalitetnija usluga građanima.

Ocenjivanje u Republičkom geodetskom zavodu daje tačnu sliku efikasnosti i efektivnosti rada svakog državnog službenika zahvaljujući kompletnoj digitalizaciji Republičkog geodetskog zavoda, sistemu za praćenje i merenje aktivnog radnog vremena zaposlenih i sistemu za normiranje i praćenje rešavanja predmeta. Ovako automatizovan i transparentan sistem omogućava pošteno i pravično ocenjivanje službenike na osnovu rezultata rada i zalaganja.