AKTUELNO

Usled ponovnog povećanog interesovanja za poslovna, ali i turistička putovanja, stan na dan je "oživeo", posebno sada oko uskršnjih i prvomajksih praznika, i pred letnju sezonu.

Izdavanje stana na dan je dobra prilika da zaradite dodatni novac koji će biti dopuna budžetu. Ono što se, u međuvremenu promenilo, otkako je stan na dan utihnuo kao opcija zbog korone i blokada - jeste da se mnoge nekretnine danas izdaju za potrebe rada, odnosno kao apartmani za rad.

U tom slučaju je potrebno čak manje ulaganja, nego kada je reč o opremanju jedinice za stanovanje.

Razloga zašto je stan na dan postao tako popularan ima nekoliko:

lokacija

cena

osećaj "kao kod kuće"

mogućnost okupljanja više ljudi

manje striktna pravila nego, recimo, u hotelu

Do pre nekoliko godina (pre 2019. godine), u centru Beograda ste mogli naći solidan stan na dan po ceni od 20-25 evra, dok su se luksuzne varijante izdavale za 40-50 evra, pa naviše.

Ali sada, nakon turbulentnog perioda u svetu nekretnina, inflacije i sveopšte krize, dobar, a povoljan stan je kao igla u plastu sena. Maltene je nemoguće pronaći ga.

A šta vam je potrebno za izdavanje stana na dan?

Fizičko lice u ugostiteljskom objektu domaće radinosti može da pruža samo usluge smeštaja. Pored toga potrebno je da posedujete rešenje kojim se kategoriše taj objekat.

Navedene usluge može da pruža i član domaćinstva vlasnika ili suvlasnika, naravno uz njihovu pisanu saglasnost. Pored nabrojanog, moraju da se poštuju i zdravstveni uslovi i redovno obavljaju zdravstveni pregledi u skladu sa zakonom.

Pružanje ovakve usluge može se vršiti i preko posrednika, a to znači da se pre stupanja u poslovni odnos mora potpisati ugovor sa tim posrednikom. Za pružene ugostiteljske uslige potrebno je izdati račun u dva primerka, od kojih se jedan uručuje korisniku, a drugi zadržava lice koje je pružalac usluge. Fizičko lice je dužno da izdate račune čuva dve godine od datuma izdavanja.

Zakonom je propisano i da boravišnu taksu plaća fizičko lice u utvrđenom godišnjem iznosu na propisan način. Vlada Republike Srbije donela je uredbu kojom je uređen način i visina plaćanja boravišne takse od strane fizičkih lica.

Pored navedenog fizičko lice je dužno da ispuni i druge obaveze propisane Zakonom, posebno u delu isticanja, odnosno utvrđivanja cene smeštaja i stavljanja istih na uvid; pridržavanja istaknutih, odnosno na drugom mestu objavljenih cena; unošenja podataka o korisniku usluge smeštaja dnevno i uredno na propisan način i drugo.

Pružanje ove turističke usluge uređeno je Zakonom.

Autor: