AKTUELNO

Danas ističu rokovi za dva veoma važna poreza u Srbiji - porez na imovinu i porez na dohodak građana. Za kašnjenje i neplaćanje stiktno su predviđene kazne, a i sva ostala pravila su jasna - tačno se zna šta koga sleduje i ko može manje da plati.

Rok za plaćanje druge rate poreza na imovinu fizičkih lica za ovu godinu dospeva na naplatu danas, a ukoliko se ova obaveza ne plati na vreme, može papreno da košta svaki dan kašnjenja.

Mnoge lokalne samouprave po Srbiji podigle su iznose poreza na imovinu za ovu godinu. Ono što je ostalo isto jeste da se ne prašta ni neplaćanje ni kašnjenje.

Takav je zakon i ko ga ne poštuje neće mu se isplatiti, jer ne samo što će mu se za svaki dan kašnjenja zaračunati zatezna kamata, koja je oko 10 odsto na godišnjem nivou, već rizikuje i da plati kaznu od 50.000 dinara po neplaćenom kvartalu.

Porez na imovinu inače se plaća u četiri rate: prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra, što je isto kao i ranijih godina.

Porez na dohodak

A ko mora da plati porez na dohodak? Praktično, svi koji imaju neto zaradu veću od 309.978 dinara mesečno treba da plate porez. Za lica mlađa od 40 godina prosečna mesečna neto zarada je 619.956 dinara.

Građani koji su lane zaradili više od trostruke prosečne godišnje zarade po zaposlenom, koja iznosi 3.719.376 dinara, dužni su da najkasnije do 15. maja na portalu ePorezi provere podatke koji su iskazani u unapred popunjenoj poreskoj prijavi i sami urade korekcije, i da tako korigovanu prijavu na istom mestu podnesu prihvatanjem opcije Potpiši i podnesi.

Ukoliko poreski obveznik do 15. maja ove godine ne podnese poresku prijavu, Poreska uprava će to učiniti umesto njega.

Godišnji porez na dohodak građana na prihode ostvarene u prošloj godini, ove godine se obračunava i plaća po sistemu samooporezivanja, umesto, kao što je bilo do sada, kada se plaćao po rešenju poreskog organa, saopštila je Poreska uprava.

Iz Poreske uprave su objasnili da to znači da će Poreska uprava na osnovu podataka iz službenih evidencija o prihodima građana za prošlu godinu, unapred popuniti poresku prijavu za utvrđivanje ovog poreza i postaviti je kao radnu verziju prijave, status ''u pripremi'' na portalu ePorezi.

Lica koja su mlađa od 40 godina, imaju pravo na poresku olakšicu koja je u visini dodatnih 3.719.376 dinara. Ukoliko su zaradili više od 7.438.752 dinara, na iznos preko toga plaćaju porez od 15 odsto.

Inače, poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na prošlogodišnji dohodak građana se podnosi isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ePorezi.

Iz Poreske uprave podsećaju da je za pristup portalu Poreske uprave neophodno da poreski obveznik poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, a da se sve informacije o nabavci i korišćenju ovog seritifikata, mogu dobiti na sajtovima ovlašćenih sertifikacionih tela, kao što su ona u MUP-u, Pošti Srbije, Privrednoj komori Srbije.

Poreski obveznici koji nemaju kvalifikovani elektronski sertifikat za pristup portalu Poreske uprave, mogu ovlastiti drugu osobu iz Srbije koja ima ovaj sertifikat i to podnošenjem ovlašćenja za upotrebu elektronskih servisa filijali Poreske uprave u mestu gde živi.

Iz Poreske uprave podsećaju da se porez koji se utvrđuje samooporezivanjem, plaća najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave, a kod godišnjeg poreza na dohodak građana za 2022. godinu, taj rok je 15. maj ove godine.

Plaćamo inače i po sedam poreza godišnje, ovde su svi detalji.

Autor: