AKTUELNO

Školska godina u svim osnovnim i srednjim školama biće završena 6. juna, odlučila je Vlade Srbije u četvrtak. Potom je Ministarstvo prosvete prosledilo dopise svim školama u Srbiji o smernicama za zaključivanje i popravljanje ocena, organizovanje aktivnosti za đake koji nastave da idu u školu do 20. juna, organizaciju produženog boravka...

Ovo su odgovori na 11 ključnih pitanja o kraju škole koja trenutno najviše zanimaju roditelje i decu.

Ko može da ide u školu do 20. juna?

Da, školska godina zvanično se završava 6. juna, ali će đaci koji to žele, moći da idu u školu sve do 20. juna, kada je prema školskom kalendaru i bio predviđen kraj škole.

Do 20. juna će u škole moći da odu svi đaci koji, na primer, budu hteli da poprave ocene, ali i svi drugi koji jednostavno to žele. Za sve ostale školska godina se završava 6. juna i nisu ni u kakvoj obavezi da u školu dolaze.

Da li deca idu u školu i 6. juna?

S obzirom na odluku da se školska godina završava 6. juna, pojedini roditelji su se pitali da li deca i tog datuma dolaze u školu ili ne.

Poslednji dan škole je 6. jun: dakle, sva deca dolaze i 6. juna u školu, a od sutradan, 7. juna, dolaze samo ona koja to žele.

Kako će biti zaključene ocene?

Odluka Vlade je da se ocene zaključe na osnovu onih koje su učenici do sada dobili u e-dnevnik. Ukoliko su ocene “na klackalici”, odnosno nastavnik se dvoumi da li da da veću ili nižu ocenu - davaće veću.

Do kada će škole morati da utvrde predlog zaključnih ocena?
Škole će biti u obavezi da utvrde predlog zaključnih ocena na kraju školske godine najkasnije do 6. juna. O tome će blagovremeno obavestiti učenike i roditelje.

Iz Ministarstva prosvete su kazali da će nastavnik prilikom upoznavanja učenika i roditelja sa predlogom zaključne ocene dati i obrazloženje, kao i sugestije za učenika i roditelje na koji način mogu da poprave ocenu ako žele.

Kako će đaci popravljati ocene?

Učenici koji ne budu zadovoljni svojim uspehom dobiće priliku da na lični zahtev poprave ocene sve do 20. juna. Svaka škola će napraviti plan za sebe i narednih dana će dati tačna uputstva roditeljima.

Roditelji u pojedinim školama su, na primer, već dobili obaveštenja putem Viber grupa da đaci u toj konkretnoj školi mogu da dođu da poprave ocene svakog radnog dana već od 7. juna, između 9 i 12 sati.

Šta će učenici raditi u školama do 20. juna?

Iz Ministarstva prosvete je saopšteno da će se do 20. juna u školama održavati dopunska, dodatna i pripremna nastava, kao i nastava u prirodi, ali i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole.

Ta odluka je doneta “u cilju obezbeđivanja boljih postignuća učenika na kraju školske 2022/2023, a sve u najboljem interesu učenika”.

Još nisu poznati detalji u vezi sa planom rada nastave. Prema informacijama “Blica”, roditeljima će tokom narednih dana biti dostavljen detaljniji plan funkcionisanja. Svaka škola će o svom planu obavestiti svoje učenike i njihove roditelje.

Kako se saopšteno iz Vlade, potrebno je da nastavnici i stručni saradnici u okviru ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada organizuju aktivnosti i teme u cilju razvoja socijalnih i emocionalnih veština učenika, kao na primer: tolerancije, empatije, timskog rada, kreativnosti, samokontrole, optimizma, poštenja i zahvalnosti.

- U ovom trenutku, važnije je nego ikada da se usredsredimo na ono što je najbolje za našu decu, jer ona zaslužuju našu potpunu podršku, ljubav i brigu - piše u saopštenju Vlade.

Mogu li đaci da se posle 6. juna predomišljaju o (ne)dolasku u školu?

Ukratko - da. Đaci i njihovi roditelji će moći slobodno da biraju da li će u danima posle 6. juna ići u školu ili ne, i u tome će moći da menjaju mišljenje.

Primera radi, ko završi sa školom 6. juna, može da se predomisli i dođe u školu npr. 13. juna. I obrnuto: ko nastavi da dolazi u školu i posle 6. juna, može da se predomisli bilo kog kasnijeg datuma i prestane da dolazi.

Šta će biti sa produženim boravkom do 20. juna?

Iz Ministarstva prosvete kažu da se produženi boravak u školama gde postoji takođe organizuje do 20. juna 2023. godine. Preporuka je, kako su naveli, da škola anketira roditelje i na osnovu tih rezultata organizuje rad produženog boravka.

Da li će i posle 6. juna biti celodnevne nastave?

Celodnevna nastava, u školama u kojima i inače postoji, biće organizovana i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine.

- Rad u odeljenjima celodnevne nastave ostvaruje se kroz organizaciju različitih oblika slobodnih aktivnosti. Preporuka je da škola i u ovom delu izvrši anketiranje roditelja i da na osnovu anketiranja organizuje celu nastavu - piše u saopštenju Ministarstva prosvete.

Šta će biti sa popravnim ispitima?

Iz Ministarstva prosvete kažu da se sve aktivnosti koje se odnose na razredne i popravne ispite, godišnje ispite u osnovnim i srednjim muzičkim školama, kao i sve druge ispite koji se polažu u školama, sprovode u skladu sa godišnjim planom.

- U stručnim školama se praksa, praktična nastava i učenje kroz rad sprovode u skladu sa godišnjim planom - piše u dopisu ministarstva.

Šta će biti sa malom maturom?

Mala matura će se za učenike osmih razreda osnovnih škola biti sprovedena u skladu sa godišnjim planom. U dopisu dostavljenom direktorima škola piše da će mala matura trajati tri dana, od 21. do 23. juna.

Novi test i sistem bodovanja

Svršeni osnovci će za polaganje male mature, pored srpskog/maternjeg jezika i matematike birati jedan od pet predmeta (geografija, istorija, biologija, fizika i hemija). Iz Ministarstva prosvete navode da su ga osmaci već izabrali početkom godine.

- Najviše malih maturanata, njih 38 odsto, izabralo je biologiju. Za geografiju se opredelilo 29 odsto, za istoriju oko 16 odsto. Devet odsto se prijavilo da polaže hemiju, a najmanje, 8 odsto, odlučilo se za fiziku. Osim novog testa imaće i novi sistem bodovanja - saopštili su danas iz Ministarstva prosvete.

Kalendar male mature Mala matura, srpski/maternji, 21. jun Mala matura, matematika, 22. jun Mala matura, treći test, 23. jun Objavljivanje konačnih rezultata, 28. jun Popunjavanje liste želja elektronski, 29-30. jun Predaja liste želja u osnovnoj školi, 29-30. jun Konačna lista želja učenika, 2. jul Raspodela po školama, 3. jula