AKTUELNO

Školska godina zvanično se završava sutra, kad bi nastavnici u osnovnim i srednjim školama đacima trebalo da predoče predloge zaključnih ocena. Učenici koji žele da poprave ocenu to će moći da urade do 20. juna.

U međuvremenu, pojedine škole su, kako saznajemo, poslale upitnike roditeljima da se izjasne da li će i na koji način deca pohađati aktivnosti koje će se organizovati od 7. do 20. juna. Prema tom upitniku, roditelji imaju tri opcije.

Oni mogu da se izjasne da njihovo dete nakon 6. juna neće pohađati školske aktivnosti, da će dolaziti samo u slučaju da je potrebno da poprave ocene, a prema rasporedu koji odredi nastavnik, ili da će svakodnevno pohađati aktivnosti (dopunsku, dodatnu nastavu, pripremne aktivnosti za učenike osmog razreda, edukativne radionice) u školi do 20. juna.

Takođe, iz Foruma srednjih stručnih škola su se požalili da pojedini nastavnici ne mogu da zaključe ocenu i predlože odeljenskom veću pre nego što dobiju saglasnost roditelja da su zadovoljni zaključenom ocenom koje je njihovo dete dobilo.

- Nastavnici su i inače zatrpani gomilom administracije i papirologije, pa je uvođenje ovog pravila, za koje se ne zna ni ko ga je uveo, potpuno iznenađenje za nastavnike, jer svaki roditelj ima pristup elektronskom dnevniku, pa i ocenama koje njihovo dete dobija tokom školske godine. Suprotstavljamo se ovakvom vidu nasilja nad nastavnicima i apelujemo da ministarstvo i direktori omoguće samostalno i autonomno odlučivanje nastavnicima jer su oni najbolje upoznati s time koji učenik kakvu ocenu zaslužuje - navedeno je u saopštenju FSSŠ.

Autor: