AKTUELNO

Tačne vrednosti pokazatelj da postoji infekcija!

C-reaktivni protein ili skraćeno CRP, kako se često označava, predstavlja protein krvi koji se proizvodi u jetri. Njegova funkcija ogleda se u nespecifičnoj odbrani organizma od infektivnih agenasa i razgradnih produkata ćelije.

Jedan je od najosetljivijih inflamatornih markera i pozitivan reaktant akutne faze. To znači da se koncentracija CRP-a u krvi menja, odnosno povećava, nakon vrlo kratkog vremenskog perioda od nastanka infekcije, zapaljenja, traume, stresa, infarkta miokarda i drugih akutnih stanja.

Analiza krvi i CRP

Određivanje koncentracije C-reaktivnog proteina može se vršiti iz uzorka venske krvi, uobičajeno, ili kapilarne krvi, ukoliko su u pitanju mala deca ili pacijenti sa slabo dostupnim venama. Za analizu je potrebna mala količina uzorka krvi. Nije potrebna neka posebna priprema pre odlaska u laboratoriju.

Pored standardnog procesa određivanja CRP-a iz uzorka seruma, koji zahteva određeni vremenski period do dobijanja rezultata, sve je češći i noviji proces određivanja iz pune krvi, gde se rezultati mogu očekivati već posle par minuta od samog uzorkovanja.

CRP kod odraslih

Koncentracije CRP-a u krvi zdravih odraslih osoba ne prelaze vrednost od 10mg/L. Idealnom vrednošću, po mišljenju mnogih medicinskih stručnjaka, smatra se opseg od 0.08-6.1mg/L.

Povišene koncentracije iznad 10 mg/L ukazuju na prisustvo procesa zapaljenja u organizmu, nastalog pod uticajem različitih faktora:

Blago povišene koncentracije

10-50 mg/L

Prisutne su kod blagih zapaljenja ili kod virusnih infekcija najčešće, dok se ređe mogu sretati i kod starih osoba, trudnica u trećem trimestru trudnoće (kao lažno visoke vrednosti), zatim kod pušača ili gojaznih osoba.

Kao izuzetak, u nekim slučajevima može se javiti visoka vrednost koncentracije CRP-a kod gripa ili infektivne mononukleoze, koje takođe spadaju u virusne infekcije. Tu se nekada mogu javiti koncentracije i veće od 100 mg/L.

Znatno povišene koncentracije

50-200 mg/L

Ukazuju na prisustvo aktivnog zapaljenja koje je najčešće prouzrokovano bakterijskom infekcijom. Ovo važi za većinu bakterijskih infekcija, međutim, postoje neki izuzeci koji mogu dovesti i do većeg porasta koncentracije CRP-a, preko 200 mg/L.

Koncentracije CRP-a iznad 200 mg/l ukazuju na raširen proces inflamacije u organizmu. To se obično dešava kod teških bakterijskih infekcija, ali i kod trauma.

Osim u proceni razlike zapaljenja izazvanog bakterijskim ili virusnim agensima , određivanje koncentracije CRP je korisno za proveru postojanja organskih oboljenja, da bi se procenila aktivnost inflamatorne bolesti , kao što je reumatoidni artritis, zatim u cilju otkrivanja infekcija u sistemskom lupusu eritematosusu, leukemiji ili nakon operacije. Takođe njegov značaj ogleda se i u otkrivanju odbacivanja transplantiranog organa ili tkiva nakon procesa transplantacije i u otkrivanju neonatalne septikemije i meningitisa.

Snižene koncentracije CRP-a, odnosno vrednosti ispod 10 mg/L nisu klinički značajne.

Autor: