AKTUELNO

Srpsku javnost je ovih dana potresao govor mržnje Dinka Gruhonjića vanrednog profesora sa Filozofskog faklulteta u Novom Sadu, a svoj glas su podigli studenti Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom održavanja festivala Rebedu u Dubrovniku na jednoj od tribina Dinko Gruhonjić izjavio je da je ponosan što nosi ime po Dinku Šakiću, ustaškom zločincu i zapovedniku logora Jasenovac i Stara Gradiška, u kojem je stradalo na stotine hiljada Srba.

Ivana Macak, predsednik Studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je izjavila da je Studentski parlament danas većinom glasova osudio sramno ponašanje Dinka Gruhonjića i da je zvaničnim telima Filozofskog fakulteta, tačnije Etičkoj komisiji prosleđen dopis u kom se zahteva da se govor Dinka Gruhonjića proglasi za govor mržnje.

Nemanja Vujić, student prodekan Filozofskog fakulteta u Novom Sadu je izjavio da je ovih dana stiglo bezbroj molbi studenata sa ciljem da se osudi sramno ponašanje Dinka Gruhonjića. On je ovom prilikom podsetio javnost na sramne izjave vanrednog profesora Gruhonjića i da iste predstavljaju uvredu za sve studente, slobodno misleće ljude kao i potomke jasenovačkih žrtava i žrtava genocida NDH. Takođe, student prodekan Nemanja Vujić je izjavio da poslednje izjave Gruhonjića predstavljaju samo vrh ledenog brega i da je Dinko Gruhonjić već poznat po širenju mržnje.

Ćutanje Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Portal NS Uživo se zbog društvenog značaja navedene teme u petak 15. marta obratio Filozofskom fakultetu međutim do danas nisu dobijeni odgovori na postavljena pitanja.

Pitanja na koje nisu dobijeni odgovori su sledeća:

Kako Filozofski fakultet i odseci za Žurnalistiku i Istoriju nameravaju da reaguju povodom izjava Dinka Gruhonjića, a u vezi sa pominjanjem Dinka Šakića, osvedočenog koljača Srba, Jevreja i Roma i zapovednika najmonstruoznijeg logora iz perioda Drugog svetskog rata Jasenovac i Stara Gradiška, koji je doveo do genocida srpskog naroda na prostoru tadašnje NDH?

Da li će se Filozofski fakultet, a posebno odseci za Žurnalistiku i Istoriju ograditi od autošovinističkih stavova, kao i vređanja države, SPC i predsednika države od strane vašeg zaposlenog Dinka Gruhonjića?

Da li će Filozofski fakultet preispitati svoju odluku o izboru Dinka Gruhonjića u zvanje vanrednog profesora i da li Filozofski fakultet smatra da Dinko Gruhonjić ubuduće treba da obrazuje studente Filozofskog fakulteta?

Autor: