AKTUELNO

Veličina penisa je bitna, ali veći ne treba nužno da znači da je i bolji, potvrdile su žene u ‘Autentičnoj ženskoj skali za veličinu penisa’ na portalu penissizedebate.com.

Imale su zadatak da reše sve dileme vezane uz veličinu muškog ‘alata’. Zaključile su da je idealna dužina penisa od 18,41 do 20,95 cm, a obim od 15,87 do 16,51 cm.

Sve više ili manje od toga zadovoljava kriterijume, ali nije idealno. Penis manji od 11,43 i veći od 27,4 centimetara okarakterisan je kao ‘nezadovoljavajući’, piše The Huffington Post.

Lista zadovoljstva i veličine muškog ‘alata’

Idealna dužina muškog polnog organa je od 18,41 do 20,95 centimetara, a obim od 15,87 do 16,51 centimetara.

Vrlo zadovoljavajuća dužina, ali ne i idealna je od 15,87 do 18,41 kao i od 20,95 do 23,49 centimetara, a obim od 13,97 do 15,87 i od 16,51 do 17,14 centimetara.

Zadovoljavajuća dužina je od 14,60 do 25,4 centimetara, a obim od 12,7 do 17,78 centimetara.

Veličina s kojom se može uživati: dužina od 12,7 do 14,60 cm i od 25,4 do 27,94 centimetra, a obim od 10,79 do 12,7 kao i od 17,78 do 18,41 centimetar.

Dužina penisa manja od 11,43 i veća od 27,4 centimetara okarakterisana je kao ‘nezadovoljavajuća’.

Autor:

#Ljubav

#Muškarac

#Penis