AKTUELNO

Skupštinski Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatio je danas u načelu predložene izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predložio parlamentu da ga usvoji.

Skupštinski Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatio je danas u načelu predložene izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu i predložio parlamentu da ga usvoji.

Taj zakonski predlog je na dnevnom redu nove sednice parlamenta, a rasprava o njemu se očekuje u sredu.

Pomoćnik ministra poljoprivrede Mladen Mladenović rekao je da su tri ključna razloga za predlaganje tog akta - uzurpacija zemljšta i visok stepen neobrađenog državnog zemljišta, investicije i jačanje malog poljoprivrednog proizvođača.

Prema njegovim rečima, trenutno je 49 odsto ili 240.000 hektara neizdatog poljprivrednog zemljista, a polovina ostaje neobrađena ili je uzurpirana.

"Jedini način da se pokrene proizvodnja jesu velike investicije, svež kapital, a za to se moraju stvoriti uslovi. Država je vodila računa i da mali proizvođači imaju direktne koristi od investicija", rekao je Mladenović.

Predloženim zakonom je, pored ostalog, predloženo da se do 30 odsto državnog zemljišta može dati u zakup velikim investitorima, da poljoprivredno zemljište koje nije izdavano u zakup najmanje tri godine uzastopno može da se da na besplatno korišćenje za period do pet godina, sa mogućnošću produžavanja zakupa do 20 godina, a novi period izdavanja zemljišta u zakup je produžen sa 20 na 25 godina, a za velike investicije sa 20 na 30 godina.

Od zakona se, kako je Mladenović rekao, očekuje da smanji broj bespravnog korišćenja državnog zemljišta, a uvedena je odredba za uzurpatore kojima na osnovu odluke lokalne samouprave mogu da budu skinuti usevi.

Predloženim zakonom, kako je istakao, onemogućeno je sticanje svojine stranim državljanima, a to će biti omogućeno samo domaćim državljanima.

Sporazumom o stabilizaciju i pridruživanju, prema njegovim rečima, predviđeno je da od 1. septembra 2017. godine strana lica mogu da postanu vlasnici zemlje.

"Ovim zakonom će se omogućiti da domaća lica steknu svojinu do tada", rekao je Mladenović i dodao da je u izradi predloženog akta ostvaren dijalog sa brojnim poljoprivrednim udruženjima.

Poslanici SNS su najavili podršku predloženom aktu, uz napomenu da on smanjuje mogućnost za korupciju, dok su poslanici DS i LSV protiv njegovog izglasavanja, a LSV traži i njegovo povlačenje iz procedure.

'