AKTUELNO

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost primio je dopis Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH, a povodom prijave ovog Saveta nakon objavljivanja ličnih podataka Danila Vučića, sina predsednika Republike Srbije, kao i pripadnika obezbeđenja koji su bili u njegovoj pratnji prilikom dolaska na teritoriju BiH, gde se navodi da je ovim povodom počinjeno jedno ili više krivičnih dela.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je saopštio:

"U dopisu Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH sa sedištem u Sarajevu jasno i nedvosmisleno se navodi da je za obradu ličnih podataka Danila Vučića i pripadnika bezbednosti Republike Srbije bilo nadležno Ministarstvo spoljnih poslova BiH, koje je predmetni dokument o najavi dolaska Danila Vučića u BiH dostavilo Graničnoj policiji BiH, Direkciji za koordinaciju policijskih tela BiH, Upravi za indirektno oporezivanje BiH i ministarstvima unutrašnjih poslova na teritoriji gde bi se sin predsednika Republike Srbije kretao, te da je u celom ovom lancu mogao da nastane propust od strane nesavesnog postupanja pojedinca u sistemu", navodi generalni sekretar Spasić i dodaje da Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH u dopisu zaključuje da upravo u ovim činjenicama leži sumnja da je počinjeno jedno ili više krivičnih dela.

"Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH takođe navodi i to da objavljivanje sadržaja dokumenta sa ličnim podacima Danila Vučića i pripadnika bezbednosnih službi Republike Srbije predstavlja potencijalno ugrožavanje sigurnosti člana porodice predsednika Republike Srbije i lica koja vrše njegovu zaštitu", zaključuje Spasić i dodaje da je ovaj Savet Tužilaštvu BiH podneo krivičnu prijavu koja je u radu u ovom organu kako bi se sprečilo buduće i sankcionisalo trenutno ugrožavanje sigurnosti članova porodice predsednika Vučića