AKTUELNO

Podršku Prespanskom sporazumu danas je potpisalo oko 250 grčkih intelektualaca i umetnika.

- Sa Sporazumom iz Prespe zatvara se rana koja je bila otvorena skoro tri decenije. Reč je poštenom sporazumu i kompromisu, koji štiti budućnost građana obe zemlje, putem mira, solidarnosti i saradnje - navodi se u Inicijativi za podršku, prenosi ANA-MPA.

Složeno ime sa geografskom odrednicom, Severna Makedonija, u celosti pokriva grčku poziciju i istovremeno u praksi pokazuje volju suseda za mirnu koegzistenciju građana u obe zemlje.

- Sporazum iz Prespe je jedna od retkih svetlih tačaka u ovom trenutku u Evropi. Zbog toga mi ga podržavamo bez obzira na naše političke stavove - navodi se u Inicijativi.

Kako se ističe u saopštenju Inicijative „mi ujedinjujemo naš glas sa našim susedima protiv nacionalista koji žele da nas izoluju i protiv retorike mržnje. Ujedinjujemo naš glas sa milionima ljudi u svetu koji su spremni da brane slobodu, prijateljstvo, demokratiju i ljudskih vrednosti.

#Grčka

#Sporazum

'