AKTUELNO

Danas se obeležava Dan privatnosti podataka o ličnosti osnovan je sa ciljem da podigne svest o značaju zaštite ličnih podataka i da promoviše važnost privatnosti.

Iz digitalne agencije Namics dodaju da je ovaj neformalni praznik, pre svega, edukativnog karaktera i da bi trebalo da skrene pažnju na način na koji se lični podaci koriste na internetu.

Dan privatnosti podataka o ličnosti prvi put je obeležen 2006. godine, a od 2009. godine pod nazivom Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava se i u vanevropskim državama.

Foto: Pixabay.com

Tokom ovog dana, nacionalne vlade, parlamenti, tela za zaštitu podataka o ličnosti i drugi akteri organizuju niz različitih aktivnosti koje bi trebalo da edukuju ljude i podstaknu ih da vode više računa o ličnim podacima.

#Društvene mreže

#privatnost

#tehnologije

'