AKTUELNO

Kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić danas je na sednici Skupštine grada Beograda predložio da njegov zamenik bude Vesna Vidović iz Srpske napredne stranke, a predstavio je i članove gradskog veća grada Beograda.

Vesna Vidović je rođena u Beogradu, završila je osnovne i master studije na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i ima zvanje master vaspitač. Od 2012. godine zaposlena je u Predškolskoj ustanovi "Savski venac", u periodu od 2018. - 2020. godine radila je na poslovima rukovodioca objekta, a od 2020. godine na mestu pomoćnika direktora.

Tokom svog rada učestvovala je u brojnim projektima i aktivnostima sa decom predškolskog uzrasta, radila je na unapređenju predškolstva u okviru različitih timova za unapređenje i profesionalni razvoj, kao i u timovima za zaštitu dece od diskriminacije i nasilja.

Odbornik je u Skupštini grada Beograda od 2018. godine, kao i u Skupštini Opštine Savski venac od 2012. godine. Tokom svog mandata zalagala se za socijalna pitanja , rodnu ravnopravnost, kao i za povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem. Učestvovala je u realizaciji projekta "Sajam sporta" i Savsko srce namenjeni deci predškolskog i školskog uzrasta.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Šapić je na sednici predložio članove gradskog veća: Miloša Dangubića, Zorana Adamovića, Stevu Marušića, Gorana Spasjoevića, dr Borisa Bursaća, Vuka Marčetića, Aleksandru Čamagić, Mariju Leković, dr Nebojšu Petrovića, Ružicu Belanović, Igora Mušića, Violetu Filip i Slobodana Šolevića.

Zoran Adamović je diplomirao na Poslovno-pravnom fakultetu u Beogradu, a takođe, dok se aktivno bavio sportom, studirao je na Višoj školi sa sportske trenere u Beogradu i stekao zvanje sportskog menadžera.

Do 2016. godine uspešmo se bavio preduzetništvom, a od 2016. do 2018. godine bio je član Opštinskog veća gradske opštine Čukarica. Zaposlen je u JVP Vojvodine. Član je SNS.

Goran Spasojević je narodni poslanik, odbornik Skupštine grada Beograda od 2012 - 2015. godine, član veća opštine Mladenovac, predsednik Fudbalskog saveza Mladenovca od 2005 - 2009. godine, član IO i predsednik Fudbalskog saveza Beograda od 2016 - 2022. godine.

Stevo Marušić je rođen 6.2. 1976. godine. Živi na opštini Novi Beograd sa svojom porodicom. Završio je master akademske studije Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Više godina za potrebe Narodne banke Srbije bliže uređuje planiranje javnih nabavki, dobara, usluga i radova. Na funkciji člana gradskog veća bio je izabran u dva mandata. Prvi mandat je bio od 2014 - 2018. godine, reizabran je iste godine i ostao na funkciji do 2022. Član je SNS.

Dr Boris Bursać je rođen 4.9. 1989. godine u Beogradu. Diplomirao je na Poslovnom fakultetu u Beogradu. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom i objavljuje brojne naučne radove na temu terorizma i terorističkih organizacija. Od 2018. godine do 2020. godine radio je u JKP "Gradske pijace" na poziciji marketing saradnika. Član je SNS.

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Vuk Mirčetić je rođen 1989. godine. Obavljao je funkciju narodnog poslanika, a od februara 2014. godine do potvrđivanja mandata narodnog poslanika bio je angažovan u gradskoj opštini Voždovac. Akademsko zvanje master ekonomista je stekao na Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu. Bavi se naučno-istraživačkim radom i do sada je napisao i objavio više od 50 naučnih radova.

Aleksandra Čamagić rođena je 24.7. 1985. godine u Novom Pazaru. Diplomirala je na smeru za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U periodu od 2008 - 2011. godine radila je kao menadžer prodaje, a kao profesor engleskog jezika radila je u periodu od 2011 - 2013. godine. Od 1.januara radi na mestu pomoćnika ministra u Ministarstvu za brigu o porodici.

Marija Leković je rođena 2. juna 1963. godine. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na hidrotehničkom smeru. Od juna 2012. do novembra 2013. godine obavljala je funkciju člana gradskog veća Beograda. Na parlamentarnim izborima 2020. godine je izabrana za narodnu poslanicu. Od 1. januara 2021. godine radi na mestu pomoćnika ministra u Ministarstvu za brigu o porodici.

Dr Nebojša Petrović redovni profesor diplomirani inženjer mašinstva. Rođen je 6.11. 1961. godine u Vranju. Onsovnu školu i gimnaziju završio u Beogradu, a diplomirao na Mašinskom fakultetu.

Ružica Belanović, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, penzionerka. Rođena je 1952. godine u Jagodini. Predsednica je Gradske organizacije penzionera Beograda, najbrojnije organizacije penzionera u zemlji i novoizabrana potpredsednica PUPS-Solidarnost i pravda. U dugogodišnjoj radnoj karijeri bila je sudija za prekršaje, rukovodilac pravne službe i pomoćnik generalnog direktora za pravne poslove u JKP Beogradske elektrane.

Foto: Beta/Amir Hamzagić

Igor Mušić je rođen 22. septembra 1989. godine u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka na smeru socijalna politika i socijalni rad. Zvanje master radog prava stekao je odbranom master rada na temu demografskih izazova. Odbornik je u Skupštini opštine Vračar od 2012. do 2016. godine. Osnivač je i vlasnik dve firme. Predsednik je Grdaskog odbora SDPS u Beogradu.

Autor: