AKTUELNO

Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je danas taktičkoj vežbi sa bojnim gađanjem "Udar 2019", koju su uspešno izveli pripadnici Četvrte brigade Kopnene vojske na vojnom kompleksu "Pasuljanske livade".

Ministar, koji je prisustvovao vežbi u pratnji zamenika načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-majora Petra Cvetkovića i komandanta Kopnene vojske general-potpukovnika Milosava Simovića, naglasio je da su mogli da se uvere koliko su pripremljeni i obučeni pripadnici naše artiljerije i naših oklopnih jedinica i da vide da je svaki pripadnik vojske uvek spreman i visoko motivisan da ispuni svaki svoj zadatak.

Vežbu "Udar 2019" pripadnici 2. tenkovske čete 46. tenkovskog bataljona Četvrte brigade kopnene vojske izveli su po temi "Tenkovska četa u napadu", a pripadnici 1. samohodne haubičke artiljerijske baterije 43. samohodnog haubičkog artiljerijskog diviziona po temi "Baterija u podršci tenkovske čete u napadu", saopštilo je Ministrastvo odbrane.

Cilj vežbe je bio da se unapredi obučenost komandi i jedinica u pripremi, organizovanju i izvođenju napadne operacije, kao i za izvršavanje dodeljenih vatrenih i taktičkih zadataka.

Na vežbi je učestvovalo više od 200 pripadnika Četvrte brigade kopnene vojske i 20 borbenih vozila.

"Vojska Srbije pođednako poklanja pažnju svim svojim elementima, svim svojim rodovima i vidovima, ali svakako mora da vodi računa da svaki od njenih vidova i rodova bude i pođednako modernizovan, savremen i da njegovi pripadnici budu visoko motivisani", naveo je Vulin.

Vojska Srbije, kaže, pokreće velike napore kada je u pitanju modernizacija oklopnih jedinica, ali i naše artiljerije i iznad svega vodi računa da svaki naš pripadnik bude zadovoljan, siguran i visokomotivisan.

Svi pripadnici Vojske Srbije, istakao je ministar odbrane, u stanju su da sprovedu baš sve svoje zadatke.

Rukovodilac taktičke vežbe sa bojevim gađanjem "Udar 2019" major Ljubiša Micić, komandant 46. tenkovskog bataljona, istakao je da je vežba realizovana po temi "Tenkovska četa u napadu".

"Tenkovske posade su uvežbane i osposobljene za izvršavanje namenskih zadataka. Pred vežbu izveli smo više gađanja na vojnom kompleksu Orešac, kao i ovde na Pasuljanskim livadama i ova vežba je bila vrhunac obučavanja 2. tenkovske čete", istakao je major Micić.

Na vežbi "Udar 2019" učestvovao je i poručnik Nikola Jovanović, komandir 3. tenkovskog voda, koji je naglasio da su se za ovu vežbu pripremali tokom cele godine.

"Obučavali smo tenkovske posade u kasarni, na poligonima, a ovo je danas bila kruna našeg obučavanja. Taktički i vatreni deo je odličan, uprkos svim meteo uslovima i zadovoljan sam mojim tenkovskim posadama i mojim tenkovskim vodom koji je izveo gađanje za odličnu ocenu", naglasio je poručnik Jovanović.

Nišandžija na tenku M-84 desetar Miroslav Tasić, kaže da je u službi u Vojsci Srbije više od decenije i da je za to vreme ispalio više od 130 projektila.

"Danas sam imao četiri pogotka. Svi smo zadovoljni rezultatom koji smo postigli imajući u vidu vremenske uslove u kojima smo gađali", naglasio je desetar Tasić dodajući da su danas imali priliku da pokažu ono što su tokom obuke savladali.

#Aleksandar Vulin

#Vojska

'