AKTUELNO

Kroz tri prioriteta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - podrška lokalnim samoupravama, reforma platnog sistema i nastavak reforme javne uprave, nastojaće se da država postane još kvalitetniji servis građana, poručila je danas resorna ministarka Marija Obradović.

Ona je na 48. godišnjoj Skupštini Stalne konferencije gradova i opština, koja se ove godine održava onlajn, rekla da je cilj da se efikasno, stručno i kvalitetno pružaju usluge građanima, te da će resorno ministarstvo dati punu podršku na tom putu. 

"Nećemo vas samo podržavati kroz korišćenje sredstava budžetskog fonda, podržaćemo vas u onome što je važnije i trajnije, a to je međusobno uvažavanje i povezivanje. Bićemo snažna podrška u komunikaciji sa ostalim institucijama i organima u Vladi Srbije", naglasila je Obradović. 

Navela je da je Stalna konferencija gradova i opština godinama ključna tačka Ministarstva koja čini mesto okupljanja, razmenu ideja i najbolje primere iz prakse. 

Obradović je izrazila očekivanja da će se u sledećoj godini saradnja podići na najviši nivo, posebno, kaže, imajući u vidu da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave matična kuća svih gradova i opština u Srbiji. 

Javna rasprava o novoj strategiji i akcionom planu za reformu javne uprave za narednih 10 godina je u toku, a Obradović kaže da je cilj reformi bolja usluga za građane i privredu, jačanje uloge jedinica lokalne samouprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao i snažnije uspostavljanje E-uprave. 

Ona je rekla da se takav dokument reforme sistema lokalne samouprave u Srbiji prvi put priprema, a proces njegove izrade pokrenulo je Ministarstvo u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština uz podršku švajcarske vlade.   

Napomenula je da su pravci reforme usmereni na unapređenje efikasnosti jedinica lokalne samouprave i na dalju primenu standarda koju utvrđuje Evropska povelja o lokalnoj samoupravi, a za koju Obradović kaže da je najznačajniji međunarodni akt za lokalne samouprave. 

Reforma je, kaže, usmerena na to da opštine i gradovi postanu efikasan, jasan i pristupačan servis za građane, na dalji razvoj stabilnosti sistema finansiranja, ali i na jačanje odgovornog upravljanja lokalnim finansijama, kao i na stručno usavršavanje službenika na lokalnom nivou. 

Precizirala je da se to odnosi na profesionalnu, efikasnu i delotvornu lokalnu samoupravu. U postizanju tog cilja, Obradović je pomenula i doprinos Nacionalne akademije za javnu upravu, za koju navodi da je postala ozbiljan partner lokalnim samoupravama. 

Ministarka je rekla da će budžet Ministarstva u 2021. godini biti veći za 68 odsto u odnosu na 2020. godinu, a da je za samo jedan od programa koji se realizuje za lokalne samouprave izdvojeno 460 miliona dinara. 

Istakla je da očekuje nove predloge za jačanje učešća građana u poslovima lokalne vlasti i unapređenje komunikacije između republičkih i lokalnih organa vlasti. 

#Marija Obradović