AKTUELNO

Ako ste ste se i ove godine odlučili za odlazak, ova pravila treba da znate.

Prelazak preko granice - za većinu u godini za nama predstavljalo je ujedno i san i gotovo nemoguću i neostvarivu misiju. Ipak, kako pamtimo i vreme pre korona virusa dani pred nama, vreme praznika bili su idealni za odlazak, ako nigde, a ono bar u region. Ako ste ste se i ove godine odlučili za odlazak, ova pravila treba da znate.

Ove godine praznični dani dolaze dva u jedan - Prvi maj i Uskrs su dan za danom, deca su na rasputu, pa su mnogi u tome videli svoju mogućnost za spajanjem dana i odlaskom iz zemlje. Vest da Grčka pušta naše građane, doduše pod određenim uslovima, ohrabrila je mnoge u nameri da i oni krenu put granica. Ipak, najpopularnije destinacije i dalje imaju određena pravila.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović, Pixabay

Svi podaci su uzeti sa sajta Ministarstva spoljnih poslova, koji se svakodnevno ažuriraju.

Grčka

Državljani Srbije od jutros u 8 sati mogu ući u Grčku, avionom ili preko dva drumska prelaza između Grčke i Bugarske – Promahonas i Nimfea. Lica koja imaju regulisan boravak u Grčkoj, kao i profesionalni vozači u drumskom transportu mogu ući i preko ostalih graničnih prelaza.

Ulazak u Grčku je moguć uz prethodnu prijavu (Passenger Locator Form - PLF) i prezentovanje koda koji se dobije preko ove prijave (prijava se preuzima na www.travel.gov.gr). Takođe, neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata, ili potvrda o obavljenoj vakcinaciji najmanje 14 dana pre dolaska u Grčku. Potvrda o vakcinaciji, pored ličnih podataka, treba da sadrži tip primljene vakcine i broj doza.

Putnici koji uđu u Grčku mogu biti metodom slučajnog uzorka testirani brzim testom. Oni koji budu testirani u obavezi su da budu u kućnoj izolaciji do dobijanja rezultata testa. Ukoliko je rezultat testa negativan, izolacija prestaje, a ukoliko je pozitivan, određuje se kućni karantin u trajanju od 14 dana.

Foto: TV Pink Printscreen/Tanjug Video

Osobe sa regulisanim boravkom u Grčkoj, u obavezi su da provedu u kućnoj izolaciji 7 (svi prelazi osim prelaza Kakavia i Evzoni), odnosno 14 dana (prelazi Kakavia i Evzoni), dok za turiste ta obaveza ne postoji. Turisti i gosti su u obavezi da se pridržavaju svih preventivnih mera, koje važe i za stanovnike Grčke. Turisti će boraviti u mestu u kome su rezervisali smeštaj, a biće im dozvoljeno kretanje samo od granice, odnosno aerodroma, do hotela ili turističke jedinice uz vaučer koji poseduju.

Drumski granični prelazi Promahonas, Nimfea i Kipi otvoreni su svakog dana od 7-23 časa, dok su prelazi Evzoni i Kakavia, na kojima je ulazak u Grčku limitiran na 400 osoba dnevno (ovo ograničenje se ne odnosi na vozače u međunarodnom drumskom transportu), otvoreni od 7-19 časova. Izuzetno, za profesionalne vozače u drumskom transportu (jedna osoba po vozilu), prelaz Evzoni je otvoren od 7 do 23 sata.

Mađarska

Naši državljani ne mogu da uđu u Mađarsku ukoliko je razlog putovanja turistički. Ulazak u Mađarsku u privatne svrhe je moguć samo na osnovu dobijene saglasnosti od mađarske policije. Zahtev se podnosi preko sajta www.police.hu, na mađarskom ili engleskom jeziku. Uz molbu se prilažu dokazi o razlozima putovanja (lečenje, školovanje, poslovne aktivnosti, pozivi na suđenje, porodični događaji, učešće na sportskim, kulturnim i verskim događajima od posebnog značaja i dr).

Foto: Tanjug/Nikola Anđić

Licu koje dobije saglasnost za ulazak u Mađarsku biće određen obavezan karantin u trajanju od 14 dana. Za vreme karantina moguće je testiranje o svom trošku. U slučaju dva negativna testa, urađena od strane mađarskih zdravstvenih organa u roku od 5 dana sa razmakom od najmanje 48 sati, moći će da se napusti karantin. Državljani Srbije mogu da tranzitiraju kroz Mađarsku pod određenim uslovima (utvrđena maršruta, zaustavljanje na predviđenim mestima, zemlja se mora napustiti u roku od 24 sata) i ukoliko pruže čvrsti dokazi o ispunjenosti uslova za ulazak u susednu zemlju prema kojoj napuštaju teritoriju Mađarske.

Državljani Srbije koji rade u pograničnoj zoni ulaze u Mađarsku bez ograničenja (posedovanja negativnog testa na COVID-19). Oni mogu da borave u Mađarskoj u dubini do 30 km od granice, najduže do 24 sata. Zbog mere ograničenja kretanja, Mađarska mora da se napusti najkasnije do 20 sati. Izuzetak čine samo ona lica koja zbog radnih obaveza u Mađarskoj moraju da ostanu duže (najviše do 24 sata) što dokazuju potvrdom u obliku popunjenog formulara overenog od strane poslodavca. Za kršenje propisa može da se izrekne kazna u visini od 5.000 do 150.000 forinti (140 do 420 evra). Navedene mere se ne primenjuju na osobe koja prelaze granicu Mađarske u teretnom saobraćaju.

Foto: Tanjug

Hrvatska

Nova pravila važe i za Hrvatsku. Naši građani koji putuju iz turističkih razloga u ovu zemlju i imaju potvrdu o uplaćenom smeštaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili u drugom obliku turističkog smeštaja, ili koji su vlasnici nekretnina u Hrvatskoj, kao i osobama koje putuju u Hrvatsku zbog neodložnih ličnih/porodičnih razloga, poslovnih obaveza omogućiće se zadržavanje duže od 12 časova ukoliko:

- Prilože potvrdu o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu, ne starijem od 48 sati;

- Prilože potvrdu o vakcinaciji za osobe koje su pre više od 14 dana primile drugu dozu vakcine;

- Prilože potvrdu o negativnom PCR testu ili brzom antigenskom testu kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od virusa SARS-CoV-2 u poslednjih 180 dana;

- Uz određivanje samoizolacije u trajanju do 10 dana, a uz mogućnost kraćeg trajanja ukoliko se uradi PCR test ili brzi antigenski test.

Pored navedenog, prilikom ulaska u Hrvatsku, svi putnici su u obavezi da prilože i verodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga boravka u Hrvatskoj.

Za lica u tranzitu nije potreban test, ali je neophodan dokaz da je odobren ulazak u sledeću zemlju. Tranzit ne sme biti duži od 12 sati.

Deca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/staratelja izuzeta su od obaveze predstavljanja negativnog rezultata PCR testa i samoizolacije ukoliko roditelji/staratelji poseduju negativan PCR test ili brzi antigentski test, odnosno potvrdu o vakcinaciji ili preboleloj bolesti COVID-19.

Albanija, Bugarska, BiH i Severna Makedonija, Crna Gora

Državljani Srbije mogu bez ograničenja da uđu u Albaniju ili tranzitiraju. Nema posebnih uslova. Režim ulaska je isti za sva lica bez obzira iz koje zemlje se dolazi u Albaniju, navodi se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Pored Albanije ulazak našim građanima bez ograničenja je dozvoljen i u Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Severnu Makedoniju, dok za Bugarsku važe određena ograničenja.

Naši državljani mogu da uđu u Bugarsku. Neophodan je negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. Od obaveze posedovanja negativnog PCR testa izuzeti su:

1) državljani Srbije koji tranzitiraju, bez zadržavanja; 2) pogranični radnici; 3) vozači autobusa, angažovani na međunarodnom prevozu putnika; 4) vozači teretnih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta; 5) posade plovila; 6) posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove; 7) učenici i studenti koji žive u Srbiji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici i studenti koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljeno putuju u Srbiju radi školovanja.

Državljani Srbije, koji u Bugarskoj imaju regulisan boravak, a na ulasku u zemlju nemaju negativan PCR test, podležu obavezi karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Karantin se može prekinuti ako se u roku od 24 sata po povratku u Bugarsku uradi test, i isti bude negativan. Srpski državljani mogu iz Srbije ući u Bugarsku samo preko graničnih prelaza Kalotina i Vrška Čuka. Ovo ograničenje se ne odnosi na lica koja su oslobođena od obaveze posedovanja negativnog PCR testa.

Austrija

Kao jedno od omiljenih destinacija naših državljana u vreme praznika su Beč i Austrija. Ipak, tamo je odlazak značajno otežan. Državljanima Srbije nije dozvoljen ulazak u Austriju, osim onima koji imaju regulisan boravak u Austriji, kao i u posebnim slučajevima, i to za lica koja u Austriju putuju: iz poslovnih razloga; jednom licu u pratnji osobe koja u Austriju dolazi u svrhu medicinskog lečenja; radi početka ili nastavka studija, odnosno u cilju naučnog istraživanja; radi učešća u školskim aktivnostima; radi prisustvovanja sudskim ili administrativnim postupcima pred austrijskim nadležnim organima; članovima osoblja diplomatskih predstavništava, zaposlenima u međunarodnim organizacijama i licima koja sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu; humanitarno osoblje; zbog planiranih važnih događaja u krugu porodice (venčanja, krštenja, rođendani, neperiodične posete životnom partneru).

Navedene kategorije lica su u obavezi da prilikom ulaska na granici prilože dokaz o svrsi putovanja, odnosno dokaz da pripadaju jednoj od navedenih kategorija.

Pre putovanja u Austriju obavezna je elektronska registracija, koja se može obaviti najranije 72 sata pre putovanja, te i obaveza posedovanja potvrde o izvršenoj elektronskoj registraciji (u štampanoj ili elektronskoj formi) prilikom granične kontrole. Elektronsku registraciju (Pre – Travel Clearance – PTC) je moguće izvršiti na sledećoj veb-stranici: https://entry.ptc.gv.at.

Od 11.marta 2021. godine prilikom ulaska u Austriju potrebno je imati negativan PCR test, ne stariji od 72 sata od momenta uzimanja uzorka ili negativan antigenski test, ne stariji od 48 sati od momenta uzimanja uzorka. Ukoliko lice ne poseduje navedeni test u obavezi je da uradi test u Austriji u roku od 24 sata. I pored toga važi obaveza 10-dnevnog karantina, koji je moguće prekinuti najranije petog dana, ukoliko lice dobije negativan nalaz na testu na korona virus (pored PCR prihvataju se i anti-gen testovi).

#Putovanja

#prvi maj