AKTUELNO

Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove Goran Stamenković najavio je pojačan rad i ukrštane inspekcijskih kontrola na terenu kao i pojačanu kontrolu rada u salama za veselja.

- Verovatno ćemo neke svadbe morati da prekinemo i da nekim vlasnicima objekata izreknemo meru zabrane korišćenja i upotrebe tih prostorija - rekao je Stamenković.

On ističe da je tokom ovog vikenda bilo preko 250 kontrola javnog prevoza, autobusa u međugradskom i međumesnom saobraćaju i istakao da je uočeno dosta nepravilnosti.
- Za sada je izrečeno preko 20 prekršajnih naloga, preko 550.000 je iznos izrečenih naloga. U Beogradu je najviše izrečeno naloga, pa onda nešto u Nišu i Leskovcu i u ostalim gradovima zapadne i istočne Srbije - kazao je Stamenković.

Takođe kaže da će pojačane kontrole proslava krenuti od četvrtka do nedelje.

- Kontrole će krenuti praktično pojačano u produženom vikendu od četvrtka. Ove nedelje će se raditi taj pojačan nadzor, a od četvrtka ide jedan drugi modalitet ukrštanje inspekcija i zajednički rad na terenu - objasnio je pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove. To znači da ćemo morati verovatno i da neke svadbe prekinemo, verovatno ćemo morati da nekim vlasnicima objekata izreknemo meru zabrane korišćenja i upotrebe tih prostorija i pražnjenje tih objekata.

Naglasio je da to neće biti prijatno, ali da je takav dogovor i da će insistirati na tome da svi inspektori preduzmu i koriste svoja ovlašćenja u maksimalnoj mogućoj meri.

Autor: