AKTUELNO

S obzirom na odluku Vlade Srbije da se školska godina u svim osnovnim i srednjim školama završi 6. juna, Ministarstvo prosvete je danas dostavilo školama dopis, u kojem se nalaze smernice za dalje funkcionisanje nastave.

Jučerašnja odluka Vlade je i da za one učenike koji žele, škole mogu da nastave da rade do 20. juna.

Šta je sa produženim boravkom

Iz Ministarstva prosvete je saopšteno da će "produženi boravak u školama gde postoji, biti organizovan do 20. juna 2023. godine".

Preporuka je, kako su naveli u Ministarstvu, da škola izvrši anketiranje roditelja i na osnovu tih rezultata organizuje rad produženog boravka.

Kako će to tačno izgledati, zavisiće od same škole, odnosno rezultata ove ankete, a roditelji su tokom dana dobijali obaveštenja od nastavnika da će škole sa konkretnim planom izaći tokom današnjeg dana.

I celodnevna nastava do 20. juna

Celodnevna nastava se takođe organizuje i dalje, odnosno do 20. juna 2023. godine.

"Rad u odeljenjima celodnevne nastave ostvaruje se kroz organizaciju različitih oblika slobodnih aktivnosti. Preporuka je da škola, i u ovom delu, izvrši anketiranje roditelja i da na osnovu anketiranja organizuje celu nastavu", piše u saopštenju.

Koje aktivnosti će deca imati u školi do 20. juna
Do 20. juna će se u školi organizovati dopunska, dodatna i pripremna nastava i nastava u prirodi, kao i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole.

"U periodu od 7. juna 2023. godine, odnosno nakon završetka drugog polugodišta u delu koji se odnosi na redovnu nastavu i najkasnije do 20. juna 2023. godine u školama se ostvaruju oblici obrazovno-vaspitnog rada (dopunska, dodatna i pripremna nastava i nastava u prirodi), kao i ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa godišnjim planom rada škole, u cilju obezbeđivanja boljih postignuća učenika na kraju školske 2022/2023. a sve u najboljem interesu učenika", poručili su iz Ministarstva.

Popravljanje ocena

Ocene koje su na "klackalici" biće zaključene tako da se se ide na višu ocenu, a oni koji žele da poprave ocenu takođe mogu do 20. juna to da učine u terminu u kome se dogovore sa svojim nastavnikom.

#produženi boravak

#škola