AKTUELNO

Ministarstvo za javna ulaganja objavilo je tender za izgradnju Naučno- tehnoloških parkova u Kruševcu, Nišu i Čačku. Ukupna vrednost ulaganja je 70 miliona evra.

Raspisivanje tendera za izgradnju Naučno-tehnoloških parkova je značajan korak ka razvoju nacionalne inovativne infrastrukture, čime se daje poseban značaj tehnološkom i inovativnom sektoru u Srbiji. U novim objektima radiće preko 1 600 inženjera i inženjerki. Ova nova radna mesta doprineće bržem razvoju IT sektora u Nišu, Kruševcu i Čačku.

Važno je napomenuti da je IKT sektor je najbrže rastući sektor u Srbiji po izvozu i po broju radnih mesta. Ove godine izvoz će biti skoro 4 milijarde evra, a broj zaposlenih raste uprkos krizi, i u celom IKT sektoru iznosi preko 107 hiljada.

Novi objekat u Nišu biće izgrađen u severozapadnom delu kompleksa NTP Niš, između višenamenske lamele Elektronskog fakulteta i restorana Studentskog centra, koji će podrazumevati blizu 9.500 m2 namenjenih kancelarijskom prostoru i između 900 i 1.000 kvadratnih metara, predviđenih laboratorijskom prostoru. Planirani kapacitet objekta je od 700 do 1.000 korisnika.

Nova zgrada NTP u Čačku prostiraće se na 12.700 kvadratnih metara, na lokaciji Cer, i imaće 6.000 kvadratnih metara poslovnog prostora, u kojem je smešteno preko 30 firmi.

U Kruševcu NTP će biti lociran na lokaciji bivše upravne zgrade HI Župa u Dedini. Zauzeće površinu od 1,6 ha, na kojoj će se nalaziti glavna zgrada, konferencijske sale i 39 poslovnih modula namenjenih za rad tehnološko i istraživački orijentisanih kompanija za preko 200 korisnika. U drugom delu je planirano 14 proizvodnih modula od po 280 m2. Ukupna površina hala je oko 4.000 m2.

Izgradnjom ovih parkova, Srbija nastavlja da stvara pogodne uslove za razvoj inovativnih startapa, istraživačkih centara i obrazovnih institucija. Početak izgradnje je očekivan u januaru 2024. godine.