AKTUELNO

Maloletnom Kosti K., koji je izvršio zločin u svojoj osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubivši deset osoba, a ranivši teško šest, u krivičnom postupku koji se vodi protiv njegovih roditelja u Višem sudu u Beogradu, postavljen je kolizioni staratelj.

Kolizioni staratelj se postavlja, kada se sumnja da bi u nekom sudskom sporu mogao da postoji sukob interesa između štićenika i njegovog zakonskog staratelja, a kako saznajemo postoji sumnja da bi u ovom krivičnom postupku moglo da dođe do sukoba interesa Koste koji je svedok i njegovih roditelja Vladimira, koji je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti i Miljane Kecmanović, okrivljene za nedozvoljeno držanje municije.
Na parničnoj raspravi Dukići protiv Kecmanović, po tužbi za nadoknadu nematerijalne štete usled pretrpljenog bola zbog gubitka bliske osobe, danas je u Višem sudu u Beogradu zastupnik Dukića advokat Snežana Dunjić pitala da li Vladimir i Miljana Kecmanović i dalje vrše roditeljsko pravo, da li imaju starateljstvo nad Kostom i da li punomoćnik ima odobrenje od staratelja da zastupa tuženog Kostu u parnici.
- Tražimo da se dostavi i medicinska dokumentacija na osnovu koje je Vladimir Kecmanović dobio dozvolu za držanje oružja i u koju svrhu - kazala je Snežana Dunjić. - Sumnjamo u verodostojnost dokumenta "provera sa terena", kojim su mu izdati uslovi za držanje oružja. Takođe, nema dokumenta koji ukazuje kada su pištolji nabavljeni, a dozvola je predviđala nabavku u roku od šest meseci.

Inače, Kecmanovći će biti pozvani da daju iskaz na sledećoj raspravi, na pretresu kod Dukića 25. marta.

Sudija Jasmina Vukovnjak Jovanović odgovorila je da je sud poslao dopis sa tim pitanjem Centru za socijalni rad, ali da još nisu dobili odgovor.

Zastupnik Kecmanovića, pa i Koste u ovoj parnici, advokat Marina Ivelja kazala je da ga ne bi zastupala da nema ovlašćenje i da je Centar za socijalni rad rekao da Kosta nema postvaljenog staratelja, tu funkciju vrše njegovi roditelji, koji daju i saglasnost za njegov boravak u bolnici.

Advokat Snežana Dunjić kazala je u sudnici da imaju informaciju da Kostin otac Vladimir Kecmanović nije služio vojsku i tražila je od suda da se od Ministarstva odbrane pribavi taj dokaz uz obrazloženje razloga zašto je nije služio.

Prema našim informacijama, za Kostinog kolizionog staratelja postavljen je Centar za socijalni rad.