AKTUELNO

Ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović izjavio je danas da su poslednje četiri godine bile godine najznačajnijih reformi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

- Hteli smo da pokažemo da se o zaposlenima ne brine samo kroz nabavku uniformi, vozila, novog naoružanja i povećanjem plata, već i kroz brigu o njihovom razvoju - poručio je Stefanović na konferenciji "Efekti reforme upravljanja ljudskim resursima u MUP – Mi brinemo o ljudima koji brinu o bezbednosti građana".

Prema njegovim rečima, sistem karijernog napredovanja omogućio je svim zaposlenima da se dodatno obrazuju i školuju i da napreduju u skladu sa svojim zaslugama i rezultatima.

- I upravo zahvaljujući činjenici da su najbolji na najodgovornijim pozicijama poboljšani su rezultati, povećano poverenje građana i ojačan rad policije i njena efikasnost - rekao je Stefanović.

Ministar je istakao da se kvalitet vidi i kroz kandidate na Kriminalističko-policijskom univerzitetu i Centru za osnovnu policijsku obuku.

- Danas imamo kandidate koji se takmiče, jer žele da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova - rekao je Stefanović i dodao da je u prethodne četiri godine radni odnos u Ministarstvu zasnovalo oko 3.000 novih policajaca i vatrogasaca, tačnije diplomaca KPU i polaznika COPO i obuke za vatrogasce.

Ministar je najavio da će već sutra u redove MUP–a stupiti još 677 novih policajaca koji su završili COPO i dodao da je posebno ponosan na činjenicu da je Ministarstvo u ovoj godini zaposlilo i oko 180 članova porodica i dece poginulih i teško ranjenih kolega koji su se borili za Srbiju.

- Time smo hteli da pokažemo koliko poštujemo sve one ljude koji su ratovali za ovu zemlju, borili se protiv terorizma i kriminala, čija je hrabrost bila ogromna i koji su žrtvovali sopstveni život za odbranu Srbije - istakao je Stefanović.

Ministar se zahvalio Kraljevini Švedskoj koja je pomogla da se reforme ljudskih resursa u MUP-u sprovedu, kao i svim zaposlenima u Sektoru za ljudske resurse koji su taj veliki posao odradili.

omoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Katarina Tomašević istakla je da se Sektor za ljudske resurse, od 2015. godine kada je formiran, trudio da se iz administrativne i kadrovske službe transformiše u moderan sistem upravljanja ljudskim resursima.

ovoreći o rezultatima Sektora tokom četiri godine postojanja, Tomašević je istakla da je po prvi put na javnom konkursu izabran direktor policije, a nakon toga i na brojnim internim konkursima izabrani su načelnici policijskih uprava.

- Nastojali smo da prepoznamo i osmislimo najbolji model napredovanja koji će omogućiti karijerni razvoj policijskih službenika - istakla je Tomašević i dodala da je, takođe, uveden nov model ocenjivanja i izrađen Katalog sa opisima radnih mesta za policijske službenike. Uvedene su, kako je rekla, i kategorije državnih službenika i nameštenika sa opisima poslova, a izvršena je i kategorizacija organizacionih jedinica Ministarstva.

- Na osnovu objektivnih kriterijuma baziranih na opisima poslova i zadacima radnog mesta sprovedena je reforma plata - rekla je Tomašević i dodala da je uveden i psiho-test u proces selekcije, koji je u potpunosti automatizovan i isključuje mogućnost bilo kakvog uticaja.

Tomašević se zahvalila Kraljevini Švedskoj na nesebičnoj pomoći u reformskim procesima i dodala da je za uspeh reformi od izuzetnog značaja podrška koju je Sektoru za ljudske resurse pružao ministar Stefanović.

Savetnik u ambasadi Kraljevine Švedske Ola Anderson istakao je da Švedska pruža podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova od 2004. godine i da je do sada pomogla sa oko 25 miliona evra u raznim oblastima.

- Jedna od glavnih stvari u reformi Ministarstva unutrašnjih poslova bilo je unapređenje organizacione efikasnosti MUP-a, što je na jedan integrisani način rađeno kroz pružanje podrške za dva ključna koncepta upravljanja – upravljanje sredstvima i strateško planiranje - rekao je Anderson.

Foto: MUP Republike Srbije

Prema njegovim rečima, podignuti su kapaciteti za upravljanje i uvođenje novih koncepata, što je rezultiralo dobrom strategijom razvoja zaposlenih i to je pionirski rad u državnoj upravi u Srbiji, jer se postavlja temelj za karijerno napredovanje.

On je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom pogledu uzor drugim institucijama i dodao da su sprovedene reforme izuzetno značajne za ispunjavanje kriterijuma na putu Srbije ka Evropskoj uniji.

- Vizija Ministarstva da se transformiše u modernu, odgovornu i efikasnu policiju koja garantuje bezbednost i koja je u službi građana, doprinosi razvoju i evropskim integracijama - naveo je Anderson.

Tim lider implementacione agencije IMG Hans Ulens objasnio je da su od 2014. godine sprovedena dva projekta, podrška strateškom razvoju sistema za informacione tehnologije koji je završen, kao i projekat strateškog upravljanja i razvoja kapaciteta za evropske integracije MUP-a, koji bi trebalo da se završi sredinom 2020. godine.

- Cilj ovih projekata je da se unaprede reforme unutar Ministarstva unutrašnjih poslova - rekao je Ulens i istakao da bi reformski procesi u MUP-u mogli da posluže kao model drugim ministarstvima u Srbiji, ali i drugim zemljama regiona.

#Nebojša Stefanović

'