AKTUELNO

Sporna odluka banke i vlade u Prištini o zabrani upotrebe dinara znatno je otežala pristup socijalnim primanjima iz centralne Srbije velikom broju osoba sa invaliditetom, a jednom delu njih na Kosovu i Metohiji potpuno onemogućila ostvarivanje ovog prava.

Procenjuje se da je ovom odlukom za više hiljada primalaca invalidskih penzija i tuđe nege, koji su primanja dobijali isporukom gotovine na kućnu adresu, potpuno onemogućen pristup novcu iz socijalnih davanja još od januara 2024. godine, upozorava se u saopštenju Kosovske inkluzivne mreže, koalicije organizacija koje se bave promovisanjem prava osoba sa invaliditetom u srpskim sredinama, piše RTS.

Dodaju da se još veći broj korisnika ovih oblika socijalne pomoći suočava sa velikim problemima, kašnjenjima i povećanim troškovima u ostvarivanju svojih prava na materijalna primanja, što dodatno ugrožava njihov materijalni status.

Podsećaju javnost i donosioce odluka da osobe sa invaliditetom često žive na društvenim marginama, suočene sa egzistencijalnim finansijskim rizicima i siromaštvom, te da socijalna davanja ove vrste za osobe sa invaliditetom, a u nekim slučajevima i za njihove porodice, predstavljaju jedini izvor prihoda.

Poručuju da rigidne političke i jednostrane odluke vlade u Prištini ugrožavaju egzistenciju, pravo na urođeno dostojanstvo i jednaki pristup uslugama koje međunarodne konvencije garantuju osobama sa invaliditetom.

- Zbog svega toga pozivamo međunarodnu zajednicu na dodatni pritisak na relevantne kosovske institucije u cilju odlaganja primene ove odluke sve do pronalaženja sveobuhvatnog i funkcionalnog rešenja koje će omogućiti svim društvenim kategorijama nesmetani pristup socijalnim davanjima i uslugama - navodi se u reagovanju koje su potpisali Centar za afirmativne društvene akcije (CASA), nevladine organizacije Faktor, Primo la tolleranza, Asocijacija slepih Gračanica i Handikos Ranilug.

Autor: