AKTUELNO

Direktor Populacionog fonda UN za Srbiju, Džon Kenedi Mosoti, izjavio je da će 15. novembra biti rođen osmomilijarditi stanovnik planete Zemlje i da će do osamdesetih godina ovog veka na našoj planeti biti 10,4 milijarde stanovnika.

Mosoti je naveo da je svetska populacija porasla sa sedem na osam milijardi za svega 12 godina, a da će, nakon što dostigne vrhunac od 10,4 milijarde, na tom broju ostati do kraja ovog veka.

"Kada pogledamo kontinente, možemo zaključiti da smo do osam milijardi stanovnika stigli pre svega zahvaljujući demografskoj ekspanziji Azije. Afrika je dala drugi najveći doprinos od skoro 400 miliona ljudi, a među zemljama su to pre svega Indija, Kina i Nigerija", rekao je Mosoti za Politiku.

On je skrenuo pažnju na činjenicu da dve trećine svetske populacije živi u zemljama sa fertilitetom ispod 2,1, kao što je Srbija, ali je ocenio da to ne mora da bude problem.

"Ako pripremimo i uspostavimo prave politike, smanjenje broja stanovnika i starenje neće biti problem, već prilika da se izgradi prosperitetniji svet u kome svako može da ispuni svoj potencijal", rekao je Mosoti.

On je primetio kako je od 2013. zaposlenost mladih u Srbiji u porastu, ali i da to istovremeno nije smanjilo njihove migracije, kako unutar zemlje tako i van nje.

"Rešenje je u stvaranju okruženja u kojem mladi ljudi mogu sa sigurnošću da planiraju svoju budućnost i slobodno odlučuju o svom životu, a ovo uključuje i odluku o planiranju porodice", smatra Mosoti.

#Ljudi