AKTUELNO

Industrijska proizvodnja u Srbiji porasla je u maju 2019. godine za 1,3 odsto u odnosu na april, prema desezoniranim podacima, dok je u odnosu na isti mesec prošle godine bila manja za 0,6 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na prosek 2018. godine, industrijska prozivodnja je u maju porasla za 1,1 odsto.

U periodu januar-maj 2019. godine, srpska industrija je zabeležila pad od 1,3 odsto u odnosu na isti period 2018. godine.

Najveći uticaj na pad industrijske proizvodnje u maju 2019. na godišnjem nivou imali su proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda, proizvodnja pića, proizvodnja derivata nafte i proizvodnja odevnih predmeta.

Desezonirani indeks industrijske proizvodnje za maj 2019. godine pokazuje da je ukupna industrija ostvarila pad 0,3 odsto, a da je prerađivačka pala za 1,0 odsto u odnosu na prosek 2018. godine.

Prema desezoniranim podacima, prerađivačka industrija je u maju na mesečnom nivou zabeležila rast od 2,6 odsto, dok je na godišnjem pala za 1,6 odsto.

Sektor snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija je u maju zabeležio rast od 3,7 odsto međugodišnje, a sektor rudarstva rast od 2,2 odsto.

Posmatrano po namenskim grupama, u maju je u odnosu na isti lanjski mesec proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju pala za 5,9 odsto, a kapitalnih proizvoda za 0,3 odsto.

S druge strane, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju je porasla za 4,7 odsto, intermedijarnih proizvoda, osim energije za 1,7 odsto i energije za 1,6 odsto.

#industrija

'