AKTUELNO

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević razgovarao je danas sa predstavnicima sindikata o unapređenju mera za preventivno i intervetno reagovanje na nasilje u školama.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, na sastanku je rečeno da je Ministarstvo prosvete učinilo nasilje vidljivijim insistirajući na prijavljivanju, kao i da škole revnosnije prijavljuju nasilje, ali i druge nebezbedne situacije.

"Ministarstvo je otvoreno za saradnju sa predstavnicima sindikata u cilju unapređivanja mera za preventivno i intervetno reagovanje na različite pojave nasilja. Zastupajući,interese svih zaposlenih, sindikati zajedno sa ministarstvom su u obavezi da rade na osnaživanju profesionalne uloge nastavnika i stručnih saradnika", istakao je Šarčević.

Kako bi se postigla puna zaštita od nasilja neophodno je da svi postupaju u skladu sa svojim obavezama kako kolektivno, ali i individualno, jer je, navodi se u saopštenju,,vršnjačko nasilje kompleksan psihološki i društveni fenomen koji se ne može uspešno i dugoročno rešavati bez intersektorske saradnje i dosledne primene propisa.

"Neophodna je saradnja obrazovnog sistema, sistema socijalne zaštite, zdravstvenog sistema, policije i tužilaštva. Naš zadatak je da utičemo na roditelje da budu odgovorni,kao i da im pružimo podršku u primeni adekvatnih vaspitnih stilova. Podršku porodici moraju da pruže i obezbede i drugi sistemi. Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisana je odgovornost roditelja za saradnju sa školom, ali i kaznene odredbe ukoliko ta saradnja izostane", naglasio je Šarčević.

Ocenio je da je jedan od važnih projekata jednosmenska nastava, dodajući da u ovom trenutku u 300 objekata u kojima deca borave do 17 časova postoji mogućnost različitih sadržaja kao što je đačka zadruga, sport, kultura.

"Ukoliko se deci ponudi učešće u raznovrsnim kvalitetnim aktivnostima vi istovremeno kanališete njihovo ponašanje i prevenirate pojavu nasilnog, agresivnog i rizičnog ponašanja", navodi Šarčević.

Ministar se sastao sa predstavnicima Sindikata obrazovanja Srbije, Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS) i GSPRS Nezavisnost, koji su, navodi se u saopštenju, podržali,inicijativu da se poštuju zakoni, osnaži rad pedagoga i pshologa, timova za zaštitu kao i sekretara škole, ali i opštinskih saveta roditelja i prepoznavanje njihove uloge kao ključne u prevenciji nasilja i kreiranju bezbedne sredine za učenje i razvoj učenika.

Na sastanku je rečeno da je direktor škole najodgovornija osoba, koja se stara o realizaciji godišnjeg plana rada, čiji je sastavni deo i program zaštite od nasilja.

Značajnu podršku, ali i kontrolu rada ustanova, obezbeđuju prosvetni savetnici i prosvetni inspektori, navodi se u saopštenju, i dodaje da je od školske 2019/20,angažovano 74 spoljnih saradnika za zaštitu od nasilja.

Ministarstvo podseća da je od 2011. uvelo SOS telefon za prijavu nasilja u školama, koji je namenjen deci/učenicima, roditeljima, zaposlenima u obrazovnim ustanovama, kao i onima kojima je potrebna dodatna pomoć u rešavanju problema nasilja i onima koji se,na različite načine bave pitanjem prevencije nasilja.

Na sastanku je istaknuta i uloga medija i dodato da umesto senzacionalističkog izveštavanja o pojedinačnim situacijama u kojima se često ne vodi računa o zaštiti informacija o maloletnicima i privatnosti, mediji mogu biti značajan resurs u sprovođenju preventivnih kampanja, edukaciji šire javnosti i vaspitnog uticaja na mlade,kvalitetnom ponudom obrazovih programa i emisija.

#Mladen Šarčević

'