AKTUELNO

Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

Pukovnik Vojske Republike Srpske i nekadašnji portarol generala Ratka Mladića, Milovan Milutinović, preminuo je u 73. godini od posledica korona virusa, javljalju tamošnji mediji.

Kako javlja RTRS, Milutinović je rođen 1949. godine u Trnopolju kod Prijedora, gde je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga, završio je vojne škole oklopnih jedinica, a od 1981. do 1985. godine bio je načelnik klase Srednje vojne škole oklopno-mehanizovanih jedinica u Banjaluci. Sa odličnom ocenom 1998. godine okončao je Visoku vojno-političku školu ЈNA u Beogradu.

Kao viši oficir ЈNA obavljao je dužnosti oficira za informisanje Prištinskog korpusa ЈNA, načelnika Informativne službe 1. krajiškog korpusa, a potom načelnika Informativne službe Glavnog štaba Vojske Republike Srpske i Centra za informativno-propagandnu delatnost Glavnog štaba. Bio je portparol generala Ratka Mladića.

Tokom rata bio je glavni i odgovorni urednik listova "Krajiški vojnik", "Srpska vojska", tv emisije "Na braniku otadžbine" i radio emisija "Sa borcima Republike Srpske" i "Vojnička noć", a krajem 1995. godine osnivač i glavni i odgovorni urednik patriotskog radija "Radio Krajina".

#Milovan Milutinović

#Smrt

#korona