AKTUELNO

Do kraja ove godine ostala je još jedna rata za plaćanje poreza na imovinu, i ona će kao što je i do sada bio slučaj doći na naplatu 45 dana od početka poslednjeg tromesečja, tačnije 14. novembra.

Porez na imovinu se već godinama, prema Zakonu o porezima na imovinu, plaća tromesečno.Ove godine, mnoge lokalne samouprave po Srbiji podigle su iznose poreza na imovinu. Ono što je ostalo isto jeste da se ne prašta ni neplaćanje ni kašnjenje.

Kazna za ne plaćanje poreza na imovinu idu i do 50.000 dinara

Stručnjaci preporučuju da se građanima ne isplati da prekoračuju rokove jer pored uvećanog poreza na imovinu, ukupno zaduženje može da im optereti i kamata, ali i kazna.

Za godišnji porez na imovinu zakonodavac je propisao kvartalne rokove plaćanja što znači da se nepoštovanje propisanih rokova smatra neredovnim izmirivanjem obaveza.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju poreza na imovinu, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

Autor: