AKTUELNO

Još uvek se nisu stekli uslovi za proširivanja prava pripadnika srpske nacionalne manjine u Vukovaru, odlučeno je većinom glasova većnika vukovarskog Gradskog veća koje je u danas raspravljalo o dostignutom stupnju razumevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine, rekao je potpredsednik Vlade RH Boris Milošević reagovajući na zaključke veća grada Vukovara.

Gradsko veće Vukovara većinom je glasova prihvatilo zaključak prema kojem dostignuti stupanj razumevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine još uvijek nije na razini koja bi bila dovoljna da se srpskoj zajednici u Vukovaru prošire prava koja se prvenstveno odnose na ravnopravnu upotrebu ćirilice na području grada.

Gradsko veće Vukovara, svakog oktobra prema odluci Ustavnog suda, raspravlja o tome treba li u Vukovaru, u skladu s Ustavom RH i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, uvesti ćirilicu u javnu upotrebu.

Predsednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ocenio je u raspravi kako građani srpske nacionalnosti u Vukovaru koriste sva zajamčena prava, a za nova se stekli nisu uvezi. "

Milošević je, reagovajući na zaključke veća grada Vukovara je istakao:

- Veoma me žalosti da u 2021. godini nije došlo do sveukupnog poboljšanja i potpunog poštovanja prava srpske zajednice u Vukovaru. Ovakve odluke onih koji danas pretenduju da vode nacionalne politike su duboko pogrešne i loše za celu državu. Ove retrogradne tendencije imaju svrhu daljeg žigosanja čitave srpske zajednice. Vukovar, a i cela Hrvatska je multinacionalna sredina i kao takva treba u svim svojim delovima da neguje duh saradnje i ravnopravnosti između većinskog i manjinskih naroda. Mi imamo određene međunarodne obaveze kao zemlja članica EU ali sve je to manje bitno u odnosu na poruke koje šaljemo našim narodima ovakvim odlukama i izjavama. Ovakve poruke samo služe da se otvaraju stare rane i podele među građanima. Veoma sam tužan što se vrtimo u začaranom krugu iz koga nikako da izađemo - zaključio je Milošević.

Autor:

#Boris Milošević