AKTUELNO

Mađarski premijer Viktor Orban poručio je da Pakt o azilu i migracijama, koji je u sredu usvojio Evropski parlament, predstavlja "novi ekser u kovčeg Evropske unije".

- Jedinstvo je mrtvo, ne postoje sigurne granice. Mađarska neće popustiti pred ludilom masovne migracije. Potrebne su promene u Briselu kako bi zaustavili migraciju - napisao je Orban na društvenoj mreži X.

Pakt o migracijama i azilu predviđa pravila za upravljanje prijemom i preseljenjem tražilaca azila.

Novim pravilima predviđeni su brže ispitivanje zahteva za azil, uključujući na granicama Evropske unije, poboljšana identifikacija osoba pri dolasku i obavezne provere bezbednosti, ranjivosti i zdravlja za osobe koje neregularno ulaze u EU, kao i bolji odgovor u kriznim situacijama i nova dobrovoljna šema za preseljenje izbeglica iz trećih zemalja.

Države članice mogu da biraju između preuzimanja odgovornosti za podnosioce zahteva za azil, davanja finansijskih doprinosa ili pružanja operativne podrške.

Prema novim pravilima, osobe koje ne ispunjavaju uslove za ulazak u EU biće podvrgnute postupku skrininga pre ulaska, uključujući identifikaciju, prikupljanje biometrijskih podataka, zdravstvene i bezbednosne provere, u periodu od do sedam dana.

Države članice će morati da uspostave nezavisne mehanizme praćenja kako bi osigurale poštovanje osnovnih prava.

Podaci onih koji neregularno dolaze u EU, uključujući otiske prstiju i slike lica starijih od šest godina, čuvaće se u reformisanoj bazi podataka Eurodak.

Foto: Tanjug AP

Nadležni organi moći će da snimaju ako postoji mogućnost da neko predstavlja bezbednosnu pretnju ili je bio nasilan ili naoružan.

Kada je reč o solidarnosti i odgovornosti, kako bi se pomoglo državama članicama EU koje su pod pritiskom migracija, druge članice daće svoj doprinos premeštanjem podnosilaca zahteva za azil ili korisnika međunarodne zaštite na njihovu teritoriju, davanjem finansijskih doprinosa ili pružanjem operativne i tehničke podrške.

Biće ažurirani i kriterijumi prema kojima je država članica odgovorna za razmatranje zahteva za međunarodnu zaštitu, takozvana Dablinska pravila.

Uredbom o kriznim situacijama i situacijama koje uzrokuje viša sila uspostavlja se mehanizam za reagovanje na naglo povećanje broja dolazaka i osigurava solidarnost i podrška državama članicama koje se suočavaju sa prilivom državljana trećih zemalja.

Nova pravila obuhvatiće i instrumentalizaciju migranata, na primer kada ih koriste "treće zemlje ili neprijateljski nedržavni akteri" sa ciljem da destabilizuju EU.

EP je podržao nove jedinstvene standarde za sve države članice za priznavanje statusa izbeglice ili osobe kojoj je odobrena status dopunske zaštite, kao i u pogledu prava koja se dodeljuju onima koji ispunjavaju uslove za zaštitu.

Države članice moraće da osiguraju jednake standarde za primanje tražilaca azila, kada je, na primer, reč o njihovom stanovanju, školovanju i zdravstvenoj zaštiti.

Registrovani tražioca azila moći će da počnu da rade najkasnije šest meseci nakon podnošenja zahteva.

Uslovi zadržavanja i ograničavanja slobode kretanja biće regulisani kako bi se obeshrabrili tražioci azila da se kreću po EU.

Savet EU sada treba da zvanično odobri paket, a očekuje se da će propisi početi da se primenjuju u roku od dve godine.