AKTUELNO

Agencija "Fič rejtings" popravila je sa stabilnog na pozitivan izglede za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije za dugoročno zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti

Prema oceni Fiča, popravljanju izgleda za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije doprineli su brži ekonomski rast od očekivanog, dosledno sprovođenje plana fiskalne konsolidacije i smanjenje eksterne neravnoteže."Fič" je revidirao projekciju rasta BDP-a za 2015. naviše, sa nula na 0,7 odsto, dok u narednoj godini očekuje rast od 1,7 odsto.

Kao rezultat sprovođenja kredibilnog programa konsolidacije, fiskalni deficit u ovoj godini biće znatno manji od inicijalno projektovanih 6,3 odsto BDP-a i iznosiće 4,1 odsto.

Ocenjeno je i da će nastavak uspešne realizacije programa konsolidacije doprineti održivosti javnih finansija.Eksterna neravnoteža je smanjena i u srednjem roku se očekuje tekući deficit na nivou između četiri i pet odsto BDP-a.

"Fič" ističe da je tekući deficit u 2015. u celosti pokriven stranim direktnim investicijama, što smanjuje potrebu za eksternim finansiranjem.

Pozitivno se ocenjuju i napori Srbije u popravljanju poslovnog okruženja, što potvrđuje i napredak na Duing biznis listi Svetske banke za 2016.

Izvor: Tanjug

'