AKTUELNO

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić uputio je u ime Skupštine grada Beograda predlog za hitnu izmenu tri člana Zakona o planiranju i izgradnji, kako bi se obezbedila sigurnost građana, odnosno zaštita njihovih života i imovine.

Vesić je u jutarnjem programu Studija B objasnio da je predlog upućen s namerom da se u budućnosti preduprede slične ili iste situacije kakve su se dogodile 2008. godine kada je srušena zgrada u Dubljanskoj ulici, kao i pre nekoliko nedelja kada je srušena zgrada u Vidovdanskoj ulici.

"Beograd je predložio da se Zakonu doda novi član u kojem se predviđa obaveza investitora da pre prijave radova, odnosno početka izgradnje, pribavi polisu osiguranja objekta u izgradnji od svih rizika i osiguranja od odgovornosti prema trećim licima i stvarima trećih lica, polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljene od izvođača radova kao i polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti pribavljenu od stručnog nadzora", rekao je Vesić, a preneo gradski Sekretarijat za informisanje.

To, prema njegovim rečima, znači da više niko neće moći da počne da gradi dok ne obezbedi osiguranje za sve susedne objekte. Ukoliko se desi bilo kakva šteta na objektima pored gradilišta, vlasnici tih objekata je naplaćuju iz polise osiguranja.

Vesić je dodao da Grad Beograd predlaže da se izmeni i član u kojem se predviđa obaveza investitora da pre dobijanja upotrebne dozvole podnese "dokaz da je u toku izvođenja građevinskih radova postupano sa otpadom od građenja i rušenja u skladu sa propisima koji regulišu oblast upravl?anja otpadom”.

"To znači da je svako ko gradi dužan da građevinski otpad predaje ovlašćenim operaterima i na deponijama koje su za to određene a ne kao do sada da pojedini investitori u sprezi sa firmama koje su pravile „divje i nelegalne deponije po čitavom gradu", rekao je Vesić.

#Goran Vesić

#Zakon

#izgradnja