AKTUELNO

Međunarodni dan borbe protiv droga obeležava se danas širom sveta, a u skladu sa Strategijom o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo je inicijativu za uvođenje programa prevencije rizičnog ponašanja kod dece i omladine.

Cilj programa za sprečavanje rizičnog ponašanja kod dece i omladine je da se mladima obezbedi zdrav i bezbedan način odrastanja, unapređenje zdravlja mladih i prevencija rizičnog ponašanja kroz edukacije o zdravim stilovima života.

Foto: Printscreen

Profesor doktor Ivan Dimitrijević sa klinike za psihijatriju KCS-a, istakao je u Jutarnjem programu TV Pink da je borba protiv droga "zaista borba na svim meridijanima širom sveta", ali je naglasio da je to neizvesna borba.

-U mnogim zemljama pored velikih preventivnih i edukativnih napora, ne smanjuje se broj alkoholičara i narkomana. Kod nas je drugačija situacija, imamo dobro organizovane i preventivne edukativne programe i onda se uče mladi kako da shvate i vide ovaj problem - istakao je Dimitrijević.

Dimitrijević je istakao da ni jedan narkoman nije izbegao predvidivu progresiju i da je zato jako bitno da u društvu u celini, ali i među lekarima širiti jednu ideju da je znanje najjači pojedinačni faktor koji mlade usmerava na zdrave odluke življenja i u tom kontekstu je bitno da se svi nivoi uključe u ovo i da se što ranije uspostavi dijagnoza.

Ovo su prioriteti strategije i sprečavanju zloupotrebe droga

Strategija o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2021. godine je kao prioritet postavila poboljšanje dostupnosti i efikasnosti mera za smanjenje potražnje droga, kroz primenu standarda kvaliteta u prevenciji (univerzalna, selektivna i indikovana), razvijanje efikasnih preventivnih programa čiji je cilj da se smanji ili odloži početak upotrebe droga sa posebnom pažnjom usmerenom ka ranjivim marginalizovanim grupama. Prvim Akcionim planom za sprovođenje Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period 2014-2017. godine planirano je povećanje kvaliteta programa univerzalne prevencije i poboljšanje sistema sprovođenja i koordinacije aktivnosti prevencije među decom i omladinom, kao i povećanje dostupnosti i kvaliteta programa selektivne i indikovane prevencije.

Dimitrijević je naglasio da je jako važno razlikovati zlupotrebu i zavisnost.

-Zloupotreba je upotreba alkohola i droga i pored konsekvenci, npr lečim se od hiprtenzije, a pijem alkohol ili kada smo konzumirali alkohol, a vozimo -objasnio je Dimitrijević.

Foto: Printscreen

Što se tiče zavisnosti SZO je izdala sedam kriterijuma prema kojima se poznaje zavisnost - neodoljiva potreba, žudnja, glad za supstancom, gubitak kontrole, porast tolerancije, apsistencijalni sindrom, zanemarivanje ostalih potreba.

Tri od ovih navedenih to su sigurna zavisnost, naglasio je on.

#Droga

#Lekar

#borba

'